print

Een aanvraag indienen bij ons Fonds voor de medische ongevallen (FMO)

Wie kan een aanvraag indienen bij het FMO en voor welke schadegevallen kan dat? Hoe gebeurt een aanvraag?

Op deze pagina:

Voor welke schadegevallen kunt u een aanvraag indienen bij het FMO?

Aan de volgende 3 voorwaarden moet er voldaan zijn:

 • De schade is het gevolg van een feit dat is voorgevallen sinds 2 april 2010 (niet vroeger).
 • De schade is het gevolg van een geneeskundige verstrekking.
 • De schade is het gevolg van:
  • Ofwel een feit dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een zorgverlener.
   Als wij die zorgverlener verantwoordelijk achten, dan zullen wij de verzekeraar van de zorgverlener (of de zorgverlener zelf) vragen om de schade, hoe klein ook, te vergoeden.
  • Ofwel een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid.
   Als wij de zorgverlener niet verantwoordelijk achten, dan vergoeden wij de schade enkel wanneer het ongeval niet het gevolg is van de toestand van de patiënt, een abnormale schade heeft veroorzaakt en beantwoordt aan de voorwaarden betreffende de ernst van de schade.

Wanneer beschouwen wij een schade als ‘abnormaal en ernstig’?

Een schade is abnormaal als ze zich niet zou hebben voorgedaan, rekening houdend met de huidige stand van de wetenschap, de toestand van de patiënt en zijn objectief voorspelbare evolutie.

De schade is voldoende ernstig als ze voldoet aan 1 van de ernstcriteria bedoeld in artikel 5 van de wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg:

 • een blijvende invaliditeit van 25% of meer
 • een tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedurende minstens 6 opeenvolgende maanden of 6 niet-opeenvolgende maanden over een periode van 12 maanden
 • bijzonder zware schade, ook economisch, voor de levensomstandigheden van de patiënt
 • overlijden van de patiënt.

Als de schade niet overeenstemt met één van die criteria, dan kunnen wij de schade niet vergoeden.

Belangrijk: Wij zijn niet bevoegd in de volgende 8 situaties. Gelieve ze eerst na te kijken voordat u uw aanvraag indient.

Wie kan een aanvraag indienen?

 • De patiënt zelf.
 • De rechthebbenden van de patiënt, als de patiënt is overleden.
 • De mandataris van de patiënt, bv. zijn advocaat, zijn ziekenfonds of een patiëntenvereniging.
 • Een naaste van de patiënt voor een persoonlijke gevolgschade (bv. een lager inkomen, morele schade, enz.).
 • Als de patiënt is overleden: zijn naasten, voor een schade die zij zelf hebben geleden als gevolg van het overlijden.

Hoe een aanvraag indienen?

1. Stel uw aanvraag op met de volgende essentiële informatie:

 • de volledige identiteit van de patiënt en uw identiteit als u niet de patiënt bent
 • de datum en een beschrijving van de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt
 • de beschrijving van de geleden schade
 • de identiteit en het adres van de betrokken zorgverlener(s)
 • de indicatie van eventuele gerechtelijke (burgerlijke of strafrechtelijke) procedures die al lopen
 • alle elementen die nodig zijn voor het vaststellen van de oorzaak en de ernst van de schade
 • de eventueel al ontvangen vergoedingen of vergoedingen in behandeling bij een ziekenfonds of verzekeraar
 • de identiteit van uw ziekenfonds, eventuele verzekeraars van de zorgverleners en/of van andere verzekeraars die geacht zijn de schade te vergoeden.

U kan uw aanvraag op twee manieren indienen : u kiest tussen het online formulier, dat u ook de mogelijkheid biedt om uw dossier te raadplegen en elementen toe te voegen tijdens de procedure, en de papieren versie  formulier voor adviesaanvraag voor het FMO.

Als u een papieren formulier verkiest, stuurt u uw aanvraag aangetekend op naar:

Fonds voor de Medische Ongevallen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Opmerking: Als een vertegenwoordiger van het slachtoffer de aanvraag indient, dan geldt dezelfde procedure.

Contacten

Medische ongevallen - Contact Center

Tel: +32(0)2 894 21 00

E-mail: secr-fmo@riziv-inami.fgov.be

‚ÄčAlle werkdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 16u
Contacteer het contactcenter:

 • voor meer informatie over het FMO
 • als u het aanvraagformulier per post wilt ontvangen

Zodra u een aanvraag hebt ingediend, ontvangt u de contactgegevens van een dossierbeheerder van het FMO.