print

Continuïteit diëtetiek: telefonische of videoconsultatie mogelijk tijdens de COVID19-crisis

Om tijdens de COVID-crisis tegemoet te komen aan de nood aan diëtetiek, nemen we een tijdelijke maatregel in het kader van de diëtetiek voor patiënten met een zorgtraject (verstrekking 794010) en patiënten met een ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/ voortraject’ (verstrekking 771131). De terugbetaling diëtetiek vanop afstand heeft als doel 2 verstrekkingen diëtetiek te garanderen voor mensen, zonder dat ze zich fysiek moeten verplaatsen.
Deze maatregel laat voor deze verstrekkingen telefonische of video consultaties toe voor diëtetiek en is met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 14 maart 2020.

Op deze pagina:

Welke verstrekkingen op afstand zijn mogelijk voor diëtetiek?

De patiënt moet beschikken over een gedateerd verwijsvoorschrift ondertekend door een huisarts. Met dat verwijsvoorschrift komt een patiënt in aanmerking voor maximum 2 verstrekkingen diëtetiek door middel van telefonische of videocommunicatie, op voorwaarde dat het door de huisarts voorgeschreven aantal verstrekkingen voor diëtetiek nog niet is uitgeput.

Telefonische of videoconsultatie voor diëtetiek is mogelijk in de volgende 2 gevallen:

 • diëtetiek voor patiënten met een zorgtraject (verstrekking 794010)
 • diëtetiek voor patiënten met een ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/ voortraject’ (verstrekking 771131).

Volgens welke principes verlopen de sessies en hoe ze aan te rekenen?

Volgens de regelgeving zijn een aantal verstrekkingen diëtetiek vergoedbaar waarbij de diëtist samen fysiek in dezelfde ruimte aanwezig is om de eerstelijns diëtetiek te realiseren.

Als tijdelijke aanpassing mogen 2 sessies tijdens de duur van de maatregelen, door middel van telefonische of videocommunicatie plaatsvinden, onder volgende voorwaarden:

 • Voor communicatie over het internet moet de toepassing “end-to-end” geëncrypteerd zijn.
 • Registratie van het contact en de duur ervan in het patiëntendossier.
 • De duur van minimum 30 minuten moet gerespecteerd blijven. De tarieven (zonder supplementen) kunnen onder die voorwaarden verder toegepast worden.
 • Het remgeld blijft verschuldigd.
 • Voor de sessies via telefonische of videocommunicatie gebruikt de diëtist de gebruikelijke nomenclatuurcode (794010 of 771131) + de bijkomende (pseudo)code 792433 Op het getuigschrift voor verstrekte hulp vermeldt de diëtist de pseudocode 792433 in de kolom naast deze met de gebruikelijke nomenclatuurcode (kolom zonder titel).
 • De diëtist kan maximum 2 telefonische of video-sessies voor een patiënt realiseren, en maximum 1 per dag per patiënt
 • Alle voorwaarden van de huidige regelgeving blijven gelden.
 • De verstrekking per telefonische of videocommunicatie telt mee voor het totaal aantal voorziene verstrekkingen uit de huidige regelgeving.
 • De diëtist moet vooraf, via telefoon, met de patiënt afspreken om via telefonische of videoconsultatie te werken, en gaat daarbij na of de patiënt daartoe in staat is en of hij beschikt over het nodige materiaal (smartphone met APP of PC). De diëtist informeert de patiënt ook vooraf over het remgeld.

Voor kinderen met overgewicht of obesitas zijn diëtetiekverstrekkingen via telefonische of video-consultatie niet mogelijk.

Hoe lang gelden deze maatregelen?

De maatregelen zijn retroactief van toepassing vanaf 14 maart 2020 en blijven geldig gedurende de periode van de COVID-19-crisis.

De sessies zullen dus tijdelijk kunnen doorgaan via telefonische of videocommunicatie zonder dat hier sprake van is in de huidige regelgeving.

Vragen?