print

Continuïteit tandheelkundige zorg: telefonisch advies met eventuele doorverwijzing tijdens de COVID-19 crisis

Voor de continuïteit van de zorg en het accuraat begeleiden van de patiënt naar de beschikbare tandheelkundige zorg is het aangewezen om tijdens de periode van de COVID19 maatregelen een specifieke verstrekking in te voeren voor telefonisch advies en eventuele doorverwijzing naar een tandheelkundige praktijk die de verzorging aanbiedt rekening houdende met alle instructies voor zorgverleners tijdens de COVID-19 pandemie. Deze aanpak voor zorg op afstand geldt vanaf  14 maart  2020 en tot zolang de crisisperiode duurt.

Op deze pagina:


Welke verstrekkingen zijn mogelijk door een tandarts via telefonisch advies?

Het gaat over een telefonische anamnese met bijhorend advies en een eventueel geneesmiddelenvoorschrift en de eventuele doorverwijzing. De tandarts noteert een beknopt verslag van het contact met de relevante elementen in het patiëntendossier. Bij doorverwijzing wordt de practicus naar wie verwezen wordt geïnformeerd over de resultaten van het advies en de relevante gegevens.

Patiënten bellen de tandarts met een acute zorgvraag of voor bijkomende opvolging van hun tandheelkundige behandeling. De patiënt kan om gemotiveerde redenen de tandarts niet in persoon ontmoeten gelet op de adviezen in verband met de COVID-19 pandemie.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen patiënten tot de 18de verjaardag en na de 18de verjaardag.

Hoe kan u als tandarts dat telefonisch advies geven en aanrekenen?

De verstrekking wordt geïdentificeerd met 2 pseudocodes:

  • 389012 Telefonisch advies met eventuele doorverwijzing van een patiënt met een gemelde zorgvraag
  • 389034 Telefonisch advies met eventuele doorverwijzing van een patiënt met een gemelde zorgvraag, in het kader van een erkende georganiseerde wachtdienst.

Deze verstrekking mag per patiënt en per zorgverstrekker slechts éénmaal per periode van 7 kalenderdagen worden aangerekend.

Per patiënt kan dezelfde tandarts deze prestatie op dezelfde dag niet cumuleren met enige verstrekking uit artikel 5 van de nomenclatuur.

Deze verstrekking kan worden verleend door alle tandheelkundigen met een RIZIV-nr.

Per dag kan dezelfde zorgverlener maximum 10 keer deze verstrekking (code 389012) aanrekenen.

Op de dagen waarop een tandarts werkt in het kader van een erkende georganiseerde wachtdienst kan die de verstrekking (code 389034) maximum 20 keer per dag aanrekenen.

Op dezelfde dag kunnen beide pseudocodes niet worden gecumuleerd.

Deze verstrekking is niet van toepassing bij gehospitaliseerde patiënten.  

Welke principes gelden er voor deze verstrekkingen?

Bedrag voor deze verstrekking: 20 euro (honorarium)
De verzekering voor de geneeskundige verzorging neemt die 20 euro volledig ten laste, de patiënt betaalt geen remgeld.
Er zijn geen supplementen toegelaten

De toepassing van de derdebetalersregeling is mogelijk maar niet verplicht

Deze maatregel is tijdelijk en uitzonderlijk

Het mondzorgtraject is niet van toepassing. Deze verstrekking telt dus ook niet als het vereiste contact in jaar 2020 voor het bedrag van de tegemoetkoming in het jaar 2021.

Deze verstrekking heeft geen invloed op de P-waarden.

Deze maatregel start op 14 maart 2020 en het einde wordt bepaald door de Minister van Sociale Zaken.

Vragen?