print

Continuïteit van de zorg door artsen-specialisten: verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis

We willen de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels voor fysieke afstand. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan voor de terugbetaling van verstrekkingen die artsen-specialisten afleveren (artikels van de nomenclatuur 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23, 24, 24bis, 25, 26, 32, 33, 33bis, 33ter en 34).

Die uitzonderlijke maatregelen zijn van toepassing vanaf 1 maart 2020 en eindigen voor deze verstrekkingen op 31/01/2023

Op deze pagina:

Concreet, passen we volgende voorwaarden aan :

  • De leeftijdsgebonden voorwaarden
  • De uitvoeringstermijnen voor bepaalde verstrekkingen en toepassingsregels
  • De opvolgingstermijnen

Meer informatie over onze maatregelen die de continuïteit van zorg door de artsen-specialisten tijdens de COVID-19-periode mogelijk maken

Vragen?