print

Continuïteit van de zorg door verpleegkundigen: verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis

We willen de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels voor fysieke afstand. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan voor de terugbetaling van verstrekkingen door verpleegkundigen (art. 8 van de nomenclatuur).

Die uitzonderlijke maatregelen zijn van toepassing vanaf 1 maart en gedurende de hele COVID-19-crisis.

Op deze pagina:


We passen meer bepaald de termijn voor de schriftelijke bevestiging aan van een mondeling voorschrift (in noodgevallen) van een arts.

Andere termijnen, aantallen en frequenties blijven onveranderd.

Meer informatie over onze maatregelen die de continuïteit van zorg door de verpleegkundigen tijdens de COVID-19-periode mogelijk maken

Andere maatregelen tijdens deze COVID-19-periode kan u vinden in onze COVID-19-rubriek, onderdeel ‘verpleegkundigen’. De identiteit van uw patiënt nagaan zonder de eID aan te raken, snellere betaling, enzovoort.

Vragen?