print

Continuïteit van pre- en postnatale zorg: verzorging op afstand tijdens de COVID-19-maatregelen

Voor het garanderen van de nodige zorg voor de (aanstaande) moeder en het kind, zelfs tijdens de COVID-19 crisis en met de nodige voorzorgsmaatregelen Daarom passen we de regels aan van de verzekering voor geneeskundige verzorging, bepaalde vertrekkingen  door vroedvrouwen zijn mogelijk op afstand.

Op deze pagina:

 

Welke verstrekkingen kunt u als vroedvrouw verlenen op afstand?

Alle verstrekkingen uit artikel 9, a van de nomenclatuur zijn mogelijk op afstand, uitgezonderd de verstrekkingen waarbij de fysieke aanwezigheid van de vroedvrouwen onontbeerlijk is, zoals onder andere :

 • injecties,
 • toezicht en hulp aan de parturiënte tijdens de arbeidsfase,
 • verlossingen,
 • postnataal toezicht op de dag van de verlossing,
 • ...

Voor elke specifieke zorgsituatie moet u als vroedvrouw steeds nagaan of een begeleiding op afstand wel verantwoord is.

Alle vroedvrouwen die beschikken over een RIZIV-nummer mogen deze verstrekkingen attesteren.

Hoe kan u deze verstrekkingen op afstand factureren?

Te gebruiken codes en pseudocodes:

Gebruik als vroedvrouw de bestaande nomenclatuurnummers, waaraan u de pseudocode 792433 toevoegt indien de verstrekking is uitgevoerd zonder fysieke aanwezigheid bij uw patiënt.

 • Maakt u gebruik  van het individueel getuigschrift voor verstrekte hulp? Vermeld dan de pseudocode 792433 in de kolom naast de nomenclatuurcode (kolom zonder titel).
 • Gebruikt u verzamelgetuigschrift? Vermeld dan de pseudocode in de kolom rechts van de kolom met het opschrift "Totaal".
 • Factureert u de verstrekking via een elektronisch facturatiebestand, dan moet de pseudocode in de zone “betrekkelijke verstrekking” van dit bestand vermeld worden.

U kunt de derdebetalersregeling toepassen, maar het is niet verplicht.

Uw honorarium en de terugbetaling en het deel dat door de patiënt verschuldigd blijft (remgeld) blijven hetzelfde en volgen dezelfde regels als voor een gelijkwaardige verstrekking met fysieke aanwezigheid.

Welke principes gelden er voor deze verstrekkingen op afstand?

 • Duur, cumulatie en dossier van de rechthebbende

De bepalingen in de nomenclatuur over de minimale duur van de verstrekkingen, de cumulatie van verstrekkingen en het dossier van de rechthebbende blijven van toepassing als u de verstrekking uitvoert zonder fysieke aanwezigheid bij de patiënt.

 • Communicatiemiddelen
  • Het communicatiemiddel voor verstrekking “op afstand”  moet verplicht een end-to-end encryptering bevatten.
  • De collectieve voorbereiding op de bevalling blijft mogelijk indien gebruikt wordt gemaakt van de technologie van een interactieve  “webinar ”:  de deelnemers kunnen de sessie rechtstreeks thuis volgen, u zien, u horen en u indien gewenst vragen stellen.

 • Uw patiënt moet zijn informed consent geven voor een verstrekking zonder fysieke aanwezigheid.
 • Uw patiënt moet in de mogelijkheid verkeren om deze verstrekking zonder fysieke aanwezigheid te volgen (hij moet bijvoorbeeld een computer hebben en kunnen gebruiken).

 • Uw fysieke aanwezigheid mag niet onontbeerlijk zijn in de specifieke zorgsituatie.

Tot wanneer zijn deze verstrekkingen toegestaan?

Deze uitzonderlijke maatregelen gelden tot het einde van de crisisperiode gelinkt aan de COVID-19-pandemie.

Vragen?