print

COVID-19: aanmoedigingspremie voor huisartsen in opleiding in een huisartsenpraktijk

Hebt u tussen 1 september en 30 november 2020 als huisarts in opleiding in een huisartsenpraktijk gewerkt? Net zoals de huisartsen en specialisten in opleiding in een ziekenhuis hebt u recht op een uitzonderlijke premie om u te bedanken voor uw werk tijdens de 2e COVID-19-golf.

Op deze pagina:

Wie heeft recht op de aanmoedigingspremie?

U krijgt de aanmoedigingspremie als u aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

  • U hebt een coördinatieovereenkomst gesloten met een interuniversitair  centrum (SUi, CCFFMG)  die betrekking heeft op de periode van 1 september tot 30 november 2020 of op een gedeelte daarvan.
  • U beschikt over een goedgekeurd stageplan dat betrekking heeft op die periode of op een gedeelte daarvan.
  • Gedurende die periode of een gedeelte daarvan hebt u stage gelopen in een praktijk bij een stagemeester die door de bevoegde minister erkend is.

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie?

Wij bepalen het bedrag van uw premie op basis van uw activiteit, aan de hand van de gegevens die uw interuniversitair centrum ons heeft doorgegeven.

De premie bedraagt maximaal € 985 bruto.

  • Hebt u voltijds gewerkt gedurende de hele periode van 1 september tot 30 november 2020? In dat geval zult u het volledige bedrag ontvangen.
  • Hebt u deeltijds gewerkt gedurende die hele periode? Of hebt u deeltijds of voltijds gewerkt gedurende een deel van die periode? Dan zullen wij het bedrag evenredig aanpassen.
  • Hebt u in die periode als huisarts in opleiding in een huisartsenpraktijk en in een ziekenhuis gewerkt? De som van uw premies kan nooit hoger zijn dan het maximumbedrag.

Wanneer en hoe ontvangt u de premie?

U hoeft deze premie niet aan te vragen.

Wij werken samen met uw interuniversitair centrum voor de uitbetaling van uw premie:

  1. Wij betalen alle aanmoedigingspremies aan het centrum op 26 november
  2. Uw universitair centrum zal u de premie uitbetalen vóór 26 december

Vragen?

  • Over de aanmoedigingspremie: neem contact op met uw interuniversitair centrum (SUi vzw of CCFFMG)
  • Voor alle andere vragen over de COVID-19-crisis: www.info-coronavirus.be of 0800 14 689 tussen 9 en 17 uur.