print

COVID 19 – Financiering van de zorg in schakelzorgcentra

Schakelzorgcentra kunnen patiënten met COVID-19 tijdelijk opvangen na hun verblijf in het ziekenhuis of na onderzoek in een triagecentrum, in afwachting dat zij weer naar hun thuissituatie kunnen. De deelentiteiten hebben de schakelzorgcentra opgericht. Wij financieren de coördinatie, de follow-up, het toezicht en de zorg door artsen, verpleegkundigen en zorgkundigen.

Op deze pagina:

 

Wat zijn schakelzorgcentra?

Schakelzorgcentra kunnen patiënten met COVID-19 tijdelijk opvangen na hun verblijf in het ziekenhuis of na onderzoek in een triagecentrum, in afwachting dat zij weer naar hun thuissituatie kunnen.

Voor een aantal patiënten is de terugkeer naar hun thuissituatie immers niet direct mogelijk omdat:

  • ze zich thuis niet kunnen isoleren van andere gezinsleden
  • er thuis niet de noodzakelijke hygiëne is
  • ze samenleven met personen met een hoog risico op besmetting
  • eventuele rehabilitatiezorg na verblijf in spoed niet mogelijk is thuis.

De beslissing om een patiënt door te verwijzen naar een schakelzorgcentrum wordt genomen:

  • ofwel bij ontslag uit het ziekenhuis 
  • ofwel door het triagecentrum of de spoeddienst.

Dat gebeurt op basis van de beschikbare informatie vanuit sociale diensten en diensten in de 1e lijn over de thuissituatie van die patiënt.

 

Hoe zullen wij de zorg in schakelzorgcentra financieren?

We voorzien een forfaitaire financiering voor de verstrekkingen van artsen (coördinatie, follow-up, beschikbaarheid en directe zorg) en verpleegkundigen en zorgkundigen. We zullen de centra rechtstreeks vergoeden op basis van het aantal gepresteerde uren.

Als er nog andere zorg nodig is dan die van artsen en verpleegkundigen, dan verloopt de organisatie daarvan volgens de reguliere kanalen. De verzekeringsinstelling van de patiënt zal in dat verband dan informatie ontvangen over het verblijf in zo’n centrum.
 

Vragen?

  • Zorgverleners met vragen over de terugbetaling van zorg in het kader van de strijd tegen Covid-19 kunnen terecht op https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/default.aspx
  • Voor alle andere vragen: www.info-coronavirus.be, info-coronavirus@health.fgov.be of 0800 14 689 van 9u tot 17u.