print

COVID-19-maatregelen continuïteit ergotherapie: videoconsultatie mogelijk en verlenging van de periode van tussenkomst van de verzekering voor geneeskundige verzorging

Om tijdens de Covid-19-crisis tegemoet te komen aan de nood aan ergotherapie, nemen we tijdelijke maatregelen.

Deze maatregelen laten ergotherapeuten toe om 2 video consultaties te verrichten voor patiënten die volgens de huidige regelgeving reeds voor een tussenkomst van de verzekering in ergotherapieverstrekkingen in aanmerking komen. Deze maatregelen zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 14 maart 2020 en tot het einde van crisis.

We verlengen de periode waarin de verzekering tussen komt voor ergotherapieverstrekkingen.. Volgens de huidige reglementering kunnen de ergotherapieverstrekkingen alleen worden verricht in een periode van 6 maanden na het einde van het revalidatieprogramma dat de patiënt gevolgd heeft in een revalidatiecentrum (met Riziv-overeenkomst) voor locomotorische en neurologische revalidatie. Tijdens de Covid-19-crisis wordt dit 12 maanden.

Het aantal vergoedbare ergotherapieverstrekkingen blijft hetzelfde.

Op deze pagina:

Welke verstrekkingen kan u als ergotherapeut aanbieden van op afstand?

De terugbetaling van ergotherapie vanop afstand heeft als doel 2 verstrekkingen ergotherapie te garanderen, zonder dat de patiënt of de ergotherapeut zich fysiek moet verplaatsen:

Met het voorschrift van de revalidatiearts komt een patiënt voor wie reeds een observatiebilan (verstrekking 784291 – 784302) is gerealiseerd geweest, in aanmerking voor maximum 2 verstrekkingen:

 • 784335 door middel van videocommunicatie, als het aantal sessies van dat type nog niet is uitgeput.
 • 784335 is een informatie-, advies- en opleidingssessie inzake het gebruik van aanpassingen aan de omgeving, van orthesen, prothesen en functionele hulpmiddelen, met een minimumduur van 60 minuten per sessie.

Volgens welke principes verlopen de sessies en hoe ze aan te rekenen?

De regelgeving vergoedt een aantal individuele verstrekkingen ergotherapie, waarbij de ergotherapeut en de patiënt in dezelfde ruimte fysiek aanwezig zijn om de verstrekking te realiseren.

Als tijdelijke aanpassing mogen 2 sessies 784335 (informatie-, advies- en opleidingssessie inzake het gebruik van aanpassingen aan de omgeving, van orthesen, prothesen en functionele hulpmiddelen, met een minimumduur van 60 minuten per sessie tijdens de duur van de maatregelen) door middel van videocommunicatie plaatsvinden, onder volgende voorwaarden:

 • Voor communicatie over het internet moet de toepassing “end-to-end” geëncrypteerd zijn.
 • Registratie van het contact en de duur ervan in het patiëntendossier.
 • De duur van minimum 60 minuten moet gerespecteerd blijven. De tarieven (zonder supplementen) kunnen onder die voorwaarden verder toegepast worden.
 • Het remgeld blijft verschuldigd.
 • Voor de sessies via videocommunicatie gebruikt de ergotherapeut de gebruikelijke nomenclatuurcode 784335 + de bijkomende (pseudo)code 792433. Op het getuigschrift voor verstrekte hulp vermeldt de ergotherapeut de pseudocode 792433 in de kolom naast deze met de gebruikelijke nomenclatuurcode (kolom zonder titel).
 • De ergotherapeut kan maximum 2 videosessies voor een patiënt realiseren, en maximum 1 per dag per patiënt
 • Alle voorwaarden van de huidige regelgeving blijven gelden.
 • De verstrekking per videocommunicatie telt mee voor het totaal aantal voorziene verstrekkingen uit de huidige regelgeving.
 • De ergotherapeut moet vooraf, via telefoon, met de patiënt afspreken om via videoconsultatie te werken, en gaat daarbij na of de patiënt daartoe in staat is en of hij beschikt over het nodige materiaal (smartphone met APP of PC). De ergotherapeut informeert de patiënt ook vooraf over het remgeld.

Hoe lang gelden deze maatregelen?

De maatregelen zijn retroactief van toepassing vanaf 14 maart 2020 en blijven geldig gedurende de periode van de COVID-19-crisis.

Volgens de huidige reglementering kunnen de ergotherapieverstrekkingen alleen worden verricht in een periode van 6 maanden na het einde van het revalidatieprogramma dat de patiënt gevolgd heeft in een revalidatiecentrum (met Riziv-overeenkomst) voor locomotorische en neurologische revalidatie. Voor patiënten voor wie een deel van deze periode van 6 maanden tussen 14 maart en 30 juni 2020 valt, kunnen alle ergotherapieverstrekkingen worden verricht tot 12 maanden na het einde van het revalidatieprogramma.

De wettelijke basis voor deze maatregelen wordt voorzien in een Ministerieel Besluit en bevestigd via officiële omzendbrief.

Twee sessies zullen dus tijdelijk kunnen doorgaan via videocommunicatie zonder dat hier sprake van is in de huidige regelgeving.

Vragen?