print

COVID-19 : Voorkom de gevolgen van uitstellen van niet-dringende zorg: we passen de regels voor de verlenging van de machtigingen voor geneesmiddelen aan tot 31 januari 2023.

Door de COVID-19-crisis zijn de ziekenhuizen genoodzaakt geweest om niet-dringende raadplegingen en zorg uit te stellen. Dat kan kon een belangrijke impact hebben op de verlenging van de machtigingen voor de vergoedbaarheid van bepaalde geneesmiddelen, producten of farmaceutische verstrekkingen.

Daarom hebben we bepaalde regels van de ziekteverzekering aangepast om te voorkomen dat de behandeling van en terugbetaling aan de patiënt onderbroken zou worden. De aanpassing heeft bovendien ook de naleving van bepaalde maatregelen van inperking door COVID-19 gemakkelijker maken.

Vanaf 1 februari 2023 beëindigen we de automatische verlenging van de machtigingen voor vergoedbaarheid.

Op deze pagina:

 

Machtigingen voor vergoedbaarheid voor geneesmiddelen en farmaceutische verstrekkingen

Vanaf 1/02/2023

De machtiging voor terugbetaling wordt niet meer automatisch verlengd.

In het begin van de pandemie verlengden we automatisch de geldigheid van een machtiging voor terugbetaling met twee maanden, als de arts uitzonderlijk niet in staat was om de verlenging aan te vragen. Dit om te voorkomen dat de behandeling en terugbetaling van een patiënt bleven doorgaan.

Tot 31/01/2023

Kan u als arts geen verlenging aanvragen, bijvoorbeeld omdat dit onderzoeken vereist die momenteel niet uitgevoerd kunnen worden? De verlenging gebeurt automatisch.
Als de machtiging van uw patiënt vervalt, zal dit akkoord automatisch verlengd worden met 2 maanden.  Dit geeft u een beetje uitstel om, van zodra dit mogelijk is, het nodige te doen voor de verlenging. Met andere woorden, uw patiënt blijft genieten van de vergoeding van zijn geneesmiddel dankzij de verlenging van de geldigheidsduur van zijn/haar machtiging.

Bijzondere gevallen

Voor de machtigingen type ‘e’ zullen er controles zijn om na te gaan of de hoeveelheden die terugbetaald werden tijdens de periode van verlenging van de geldigheid van de machtiging evenredig zijn met de duur van de verlenging. Echter, de bepalingen van artikel 110 – 9e alinea van het K.B. van 01.02.2018 zullen niet van toepassing zijn tijdens de COVID-19-crisis.

Enkele machtigingen van vergoeding voorzien, niet in een aantal vergoedbare verpakkingen per machtiging maar,  in een duidelijk gedefinieerd aantal vergoedbare verpakkingen per patiënt (bijvoorbeeld § 3280000 en § 3740000). In deze zeldzame gevallen, leidt de verlenging van de geldigheidsduur van de machtiging niet tot een toename van het aantal vergoedbare verpakkingen.

Hoe kan u, als arts, de verlenging van een machtiging voor terugbetaling voor uw patiënt elektronisch aanvragen?

Dankzij de CIVARS-toepassing in e-Health kan u de verlenging van een machtiging vanop afstand aanvragen, zonder dat u noodzakelijkerwijs een fysieke raadpleging met de patiënt moet hebben.

Met de CIVARS-applicatie kan u een verlenging van de machtiging voor uw patiënt aanvragen tot 3 maanden in de toekomst (ten opzichte van de dag waarop de aanvraag in CIVARS werd ingediend). Zo kunt u tijdens een consultatie de aanvraag voor een verlenging van de machtiging van uw patiënt indienen, ook al is die nog niet verlopen.

Vóór u de verlenging van de machtiging van uw patiënt aanvraagt, raden wij u aan om altijd de einddatum van de machtiging die u wilt verlengen, te raadplegen om er zeker van te zijn dat de startdatum van de verlenging die u in CIVARS invoert, correct is. Om de einddatum te kunnen raadplegen, is het belangrijk om een therapeutische link te hebben met uw patiënt in CIVARS.

CIVARS - Chapitre IV et VIII | eSanté (fgov.be)

Vragen?