print

Diabeteseducatie in de eerste lijn: continuïteit via telefonische of videoconsultatie mogelijk tijdens de COVID19-crisis

Om tijdens de Covid-19-crisis tegemoet te komen aan de nood aan diabeteseducatie, nemen we tijdelijke maatregelen in het kader van de eerstelijns diabeteseducatie.
Deze maatregelen laten via telefonische of videoconsultaties toe voor diabeteseducatoren bij patiënten met zorgtraject diabetes type 2 en voor diabeteseducatoren, diëtisten, apothekers en verpleegkundigen bij patiënten met ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/ voortraject’. Deze maatregelen zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 14 maart 2020.
De terugbetaling van diabeteseducatie vanop afstand heeft als doel 2 verstrekkingen diabeteseducatie te garanderen voor mensen, zonder dat ze zich fysiek moeten verplaatsen

Op deze pagina:

Welke vertrekkingen diabeteseducatie kunnen via telefonische of videoconsultatie?

Volgens de huidige regelgeving moet de patiënt voor diabeteseducatie beschikken over een gedateerd verwijsvoorschrift ondertekend door een huisarts. Met dat verwijsvoorschrift komt een patiënt in aanmerking voor maximum 2 verstrekkingen diabeteseducatie door middel van telefonische of videocommunicatie, als het door de huisarts voorgeschreven aantal verstrekkingen voor diabeteseducatie nog niet is uitgeput.

Volgens welke principes verlopen de sessies en hoe ze aan te rekenen?

Volgens de regelgeving zijn een aantal individuele verstrekkingen diabeteseducatie vergoedbaar, waarbij de betrokken zorgverlener in de zelfde ruimte fysisch aanwezig is om de diabeteseducatie te realiseren.

Voor patiënten met een zorgtraject diabetes type 2

 • 794415, 794430 Individuele zitting diabeteseducatie door de diabeteseducator, gedurende minstens 30 minuten

Voor patiënten met een ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/ voortraject’, 15 tot en met 69 jaar, BMI > 30 of arteriële hypertensie:

 • 794253 Individuele zitting diabeteseducatie door een diabeteseducator: informatie over de ziekte en de levensstijl gedurende minstens 30 minuten
 • 794275 Individuele zitting diabeteseducatie door een diëtist: educatie diëtetiek gedurende minstens 30 minuten
 • 794290 Individuele zitting diabeteseducatie door een apotheker: aansporen tot therapietrouw gedurende minstens 30 minuten
 • 794312 Individuele zitting diabeteseducatie door een verpleegkundige opvolgingsbezoek / zelfmanagementondersteuning gedurende minstens 30 minuten

Als tijdelijke aanpassing mogen 2 van de hierboven vermelde individuele sessies tijdens de duur van de maatregelen, door middel van telefonische of videocommunicatie plaatsvinden, onder volgende voorwaarden:

 • Voor communicatie over het internet moet de toepassing “end-to-end” geëncrypteerd zijn.
 • Registratie van het contact en de duur ervan in het patiëntendossier.
 • De duur van minimum 30 minuten moet gerespecteerd blijven. De tarieven (zonder supplementen) kunnen onder die voorwaarden verder toegepast worden.
 • De patiënt betaalt geen remgeld.
 • Voor de sessies via telefonische of videocommunicatie gebruikt de diabeteseducator, de diëtist of de verpleegkundige bovenstaande nomenclatuurcode  + de bijkomende (pseudo)code 792433.
  • Indien de zorgverlener een individueel getuigschrift voor verstrekte hulp gebruikt, vermeldt hij de pseudocode 792433 in de kolom naast de nomenclatuurcode (kolom zonder titel).
  • Indien de zorgverlener een verzamelgetuigschrift gebruikt, vermeldt hij de pseudocode in de kolom rechts van de kolom met het opschrift "Totaal".
  • Indien de zorgverlener een elektronisch facturatiebestand gebruikt, vermeldt hij de pseudocode in de zone “betrekkelijke verstrekking” van dit bestand.ndien de zorgverlener een elektronisch facturatiebestand gebruikt, vermeldt hij de pseudocode in de zone “betrekkelijke verstrekking” van dit bestand.
 • De apotheker gebruikt de code 794953 voor de sessies via telefonische of videocommunicatie
 • Voor patiënten met een ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/ voortraject’ kan slechts één van de verstrekkers maximum 2 telefonische of video-sessies voor een patiënt realiseren, en maximum 1 per dag per patiënt
 • Voor patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 kan een diabeteseducator maximum 2 telefonische of video-sessies voor een patiënt realiseren, en maximum 1 per dag per patiënt
 • Alle voorwaarden van de huidige regelgeving blijven gelden.
 • De verstrekking per telefonische of videocommunicatie telt mee voor het totaal aantal voorziene verstrekkingen uit de huidige regelgeving.
 • De diabeteseducator moet vooraf, via telefoon, met de patiënt afspreken om via telefonische of videoconsultatie te werken, en gaat daarbij na of de patiënt daartoe in staat is en of hij beschikt over het nodige materiaal (smartphone met APP of PC).

Groepssessies kunnen nooit via telefonische of videocommunicatie.

Hoe lang gelden deze maatregelen?

De maatregelen zijn retroactief van toepassing vanaf 14 maart 2020 en blijven geldig gedurende de periode van de COVID-19-crisis.

Twee sessies zullen dus tijdelijk kunnen doorgaan via telefonische of videocommunicatie zonder dat hier sprake van is in de huidige regelgeving.

Vragen?