print

Een aanvullende uitkering voor werknemers die arbeidsongeschikt worden tijdens de COVID-19-periode

Bent u een werknemer die tijdens de COVID-19-periode arbeidsongeschikt erkend is? Dan hebt u misschien recht op een aanvullende uitkering tijdens uw primaire ongeschiktheid (arbeidsongeschiktheid sinds minder dan 1 jaar).

Die tijdelijke maatregel vloeit voort uit maatregelen die in de sector werkloosheid zijn genomen wegens de COVID-19-crisis. Het doel daarvan is de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen gedurende een beperkte periode te verhogen.

Op deze pagina:


Hebt u recht op de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering?

U ontvangt een aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering tijdens uw primaire ongeschiktheid als u al de volgende voorwaarden vervult:

  • U bent ten vroegste vanaf 1 maart 2020 (niet voordien) arbeidsongeschikt erkend.
  • U bent verbonden door een arbeidsovereenkomst of gelijkgesteld.
  • Uw dagelijks brutoloon is lager dan 141,1333 EUR (132,9990 EUR tot en met 31 augustus 2021, 135,6590 EUR vanaf 1 september 2021 tot en met 31 december 2021 en 138,3667 EUR vanaf 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2022) (als u bv. een vast maandloon ontvangt, dan zal uw maandelijks brutoloon worden gedeeld door 26).

Hoeveel bedraagt de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering?

Het dagbedrag van uw primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt 60 % van uw dagelijks brutoloon (als u bv. een vast maandloon ontvangt, dan zal uw maandelijks brutoloon worden gedeeld door 26).

Het dagbedrag van uw aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering wordt vastgesteld op 10 % van uw bruto dagloon, en het resultaat verhoogt vervolgens met 5,98 EUR (5,63 EUR tot en met 31 augustus 2021, 5,74 EUR vanaf 1 september 2021 tot en met 31 december 2021 en 5,86 EUR vanaf 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2022).

Maximaal totaalbedrag:
De som van uw primaire ongeschiktheidsuitkering en uw aanvullende uitkering zal geen 84,68 EUR (79,80 EUR tot en met 31 augustus 2021, 81,40 EUR vanaf 1 september 2021 tot en met 31 december 2021 en 83,02 EUR vanaf 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2022) per dag mogen overschrijden. Als dat het geval is, dan zal uw aanvullende uitkering dus worden beperkt.

Gewaarborgd minimaal totaalbedrag:
De som van uw primaire ongeschiktheidsuitkering en uw aanvullende uitkering zal niet lager mogen zijn dan 64,97 EUR (61,22 EUR tot en met 31 augustus 2021, 62,44 EUR vanaf 1 september 2021 tot en met 31 december 2021 en 63,69 EUR vanaf 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2022) per dag. Als dat het geval is, dan zal dat bedrag van 64,97 EUR u dus worden gewaarborgd via de toekenning van een hogere aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering.
Sinds 1 januari 2021 is echter een maatregel van begrenzing van toepassing. Wat betekent dit?
Dit betekent dat de som van uw primaire ongeschiktheidsuitkering en uw aanvullende uitkering uw bruto dagloon niet mag overschrijden. Als dat het geval is, dan zal uw aanvullende uitkering dus worden beperkt.

Voorbeelden (de onderstaande voorbeelden houden geen rekening met de waarborg van een minimumuitkering (vanaf 1 januari 2022) vanaf de 4de maand van primaire ongeschiktheid):

Voorbeeld 1:
Uw bruto dagloon bedraagt 100 EUR.
Uw primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt dus 60 EUR (60 % van uw bruto dagloon).
Uw aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt 15,98 EUR (10 % van 100 EUR = 10 EUR + 5,98 EUR).
U zal dus in totaal 75,98 EUR ontvangen (60 EUR + 15,98 EUR).

Voorbeeld 2:
Uw bruto dagloon bedraagt 120 EUR.
Uw primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt dus 72 EUR (60 % van uw bruto dagloon).
Uw aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering zou normaal 17,98 EUR bedragen (10 % van 120 EUR = 12 EUR + 5,98 EUR). Zij zal echter worden beperkt tot 12,68 EUR (84,68 EUR - 72 EUR) om niet het maximale totaalbedrag van 84,68 EUR te overschrijden.
U zal dus in totaal 84,68 EUR ontvangen (72 euro + 12,68 EUR).

Voorbeeld 3:
Uw bruto dagloon bedraagt 75 EUR.
Uw primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt dus 45 EUR (60 % van uw bruto dagloon).
Uw aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering zou normaal 13,48 EUR bedragen (10 % van 75 EUR = 7,5 EUR + 5,98 EUR). Zij zal echter worden verhoogd tot 19,97 EUR (64,97 EUR - 45 EUR) om niet onder het gewaarborgde minimale totaalbedrag van 64,97 EUR te liggen.
U zal dus in totaal 64,97 EUR ontvangen (45 EUR + 19,97 EUR).

Voorbeeld 4:
Uw bruto dagloon bedraagt 50 EUR.
Uw primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt dus 30 EUR (60 % van uw bruto dagloon).
Uw aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering zou normaal 10,98 EUR bedragen (10 % van 50 EUR = 5 EUR + 5,98 EUR).
Het gewaarborgd minimaal totaalbedrag van 64,97 EUR is niet van toepassing omdat dit bedrag van 64,97 EUR uw bruto dagloon van 50 EUR overschrijdt. Uw aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering wordt slechts verhoogd tot 20 EUR omdat de som van uw primaire ongeschiktheidsuitkering en uw aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering uw bruto dagloon niet mag overschrijden (50 EUR = 30 EUR + 20 EUR).

Let op: bedrijfsvoorheffing!
Uw ziekenfonds zal nog een voorheffing (in principe 11,11 %) inhouden op het dagbedrag van aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering.

Wanneer is de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering van toepassing?

U hebt recht op de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering voor de periode van uw primaire arbeidsongeschiktheid die zich bevindt in het tijdvak vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 maart 2022.

Wanneer zal u de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering ontvangen?

Uw ziekenfonds zal de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkeringen telkens samen met uw primaire ongeschiktheidsuitkeringen betalen.

 

Vragen?