print

Palliatief forfait en incontinentieforfaits aanvragen gedurende de COVID-19 crisis

We begrijpen dat tijdens de COVID-19 crisis de werkdruk voor de artsen zeer hoog ligt en dat het soms moeilijk is om zich naar de post(bus) te begeven om de aanvragen voor het palliatief forfait en het incontinentieforfait te versturen. Daarnaast kan in deze tijd de postbedeling ook vertraagd zijn. Tijdens deze crisisperiode kan u een beveiligde elektronische kopie van deze documenten bezorgen aan het ziekenfonds van de patiënt.

Op deze pagina:

De verzekering voor geneeskundige verzorging biedt aan bepaalde patiënten een palliatief forfait en incontinentieforfaits. Als arts vraagt u de betaling van deze forfaits aan het ziekenfonds van uw patiënt.

Voor beide forfaits is de datum van de poststempel of de datum van de ontvangst van de aanvraag door het ziekenfonds belangrijk.

Het palliatief forfait wordt immers toegekend op datum van de poststempel of, bij ontstentenis hiervan, op datum van ontvangst van het document door het ziekenfonds.

Het incontinentieforfait voor onbehandelbare urinaire incontinentie wordt toegekend op datum van ontvangst van het attest door het ziekenfonds.

Hoe tijdens de COVID-19 crisis het palliatief forfait of een incontinentieforfait aanvragen voor uw patiënten?

Als arts kan u nog steeds de medische kennisgeving voor het palliatief forfait of het attest voor een aanvraag van een incontinentieforfait ten behoeve van uw betrokken patiënten invullen. In deze COVID-19 crisis mag u ook een beveiligde elektronische kopie (vb. e-mail) van deze documenten naar het ziekenfonds van uw patiënt sturen.

Vragen?