print

Verkorte bestraling bij borstkankerpatiënten tijdens de COVID-19-pandemie

Het bestralen van een selectie van patiënten via verkorte bestralingsschema’s (hypofractionering) maakt deel uit van de COVID-19 noodplanning van verschillende ziekenhuizen. Zo zetten we bestralingstoestellen en beschikbaar personeel zo optimaal mogelijk in en waar mogelijk maken we een opsplitsing tussen toestellen en “equipes” voor COVID19-vrije patiënten en patiënten met COVID-19. Bovendien zullen patiënten zich minder frequent naar het ziekenhuis verplaatsen en zullen er minder ziekenhuiscontacten nodig zijn.

Op deze pagina:

​Wanneer is een verkort bestralingsschema bij borstkanker mogelijk?

Deze maatregel is tijdens de COVID-19-crisis enkel van toepassing bij bestraling van patiënten met borstkanker waarvoor een verkort bestralingsschema van 5 fracties ( hypofractionering) een veilig en volwaardig alternatief is op basis van de huidige beschikbare wetenschappelijke evidentie en wanneer de gebruikelijke bestralingsschema’s niet aangewezen of niet mogelijk zijn.

Het is belangrijk dat voor alle gehypofractioneerde en geaccelereerde bestralingsschema’s, waarbij een hogere dosis per fractie wordt toegediend, de hoogste kwaliteitsstandaarden in acht worden genomen.

Hoe kan u als arts een bestraling aanrekenen met een verkort bestralingsschema (hypofractionering- 5 fracties) bij borstkanker ?

U kan dit aanrekenen via een tijdelijke verstrekking :
444710-444721 “Borstbestraling via hypofractionering (5 fracties) met gebruik van intensiteitsmodulatie (IMRT) in kader van COVID19”. K2000.

Bij deze verstrekking is de controle tijdelijk versoepeld op de huidige toepassingsregel bij bestralingen met gebruik van IMRT ( Intensity-modulated Radiation Therapy), nl.  “minstens 15 fracties dienen volgens IMRT toegediend te worden”
(zie: nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen: art 19 §1,  categorie 4). 

Hoe lang geldt deze maatregel?

 
De maatregel geldt gedurende een beperkte periode omwille van COVID19 – vanaf 14 maart 2020 en tot de maatregel wordt opgeheven.
 

Vragen?