print

Welke honoraria voor vaccinatie tegen griep of Covid-19?

De vaccinatiecentra hebben ondertussen de deuren gesloten. Voor de vaccinatiecampagne in het najaar van 2023 kunnen artsen, apothekers en verpleegkundigen ingezet worden, zowel voor de COVID- als de griepprik. Op deze manier zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk kwetsbare personen gevaccineerd kunnen worden.

Op deze pagina:


Welke zorgverleners hebben recht op deze vergoeding?

In het kader van vaccinatie tegen griep en COVID-19 in de eigen praktijk of bij de patiënt thuis, vergoeden we:

 • Het voorbereiden van het COVID-19-vaccin door artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en apothekers: uit multidoseerflacons bereiden zij de COVID-19-vaccins voor als unidoses (voor volwassenen of kinderen), klaar voor toediening.

 • Het toedienen van het griepvaccin en het COVID-19-vaccin door artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en apothekers.

Welke vergoeding ontvangt de eerstelijnszorgverlener?

 • voor de voorbereiding van een COVID-19-vaccin ontvangt een  apotheker, arts, verpleegkundige of vroedkundige 3,22 euro.

 • voor de toediening van een COVID-19-vaccin of een griepvaccin aan een patiënt:
  • ontvangt een arts, verpleegkundige, vroedvrouw of apotheker 15,50 euro
   De vergoeding voor griepvaccins kan ook worden gebruikt door apothekers,  gelet op de recente wet die apothekers sedert 1 oktober toelaat om ook tegen griep te vaccineren in de apotheek.

  • of kan een arts een honorarium voor een “consultatie” of “bezoek” factureren voor de vaccinatie tijdens een gewone raadpleging in de spreekkamer of bezoek (niet cumuleerbaar).

De vergoeding voor het toedienen van het vaccin dekt alle kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitvoering ervan, zoals de ontvangst van het vaccin, de opslag ervan, de eventuele verplaatsingen van de zorgverlener, de inenting zelf en de registratie van het vaccin.

Hoe een vaccinatie tegen COVID-19 of griep aan ons factureren?

BENT U APOTHEKER (in een openbare apotheek)?

 • Het vaccin dat u toedient, moet voorgeschreven zijn:
  • ofwel door een arts
  • ofwel door uzelf, op voorwaarde dat u het vaccin onmiddellijk zelf toedient in de apotheek waar u het voorgeschreven en afgeleverd hebt

 • Reken ons de voorbereiding van een COVID-19-vaccin en de toediening van een griepvaccin en/of een COVID-19-vaccin altijd rechtstreeks aan via de derdebetalersregeling. De patiënt moet zelf niets betalen voor de vaccinatie: geen remgeld of supplement.
  Verifieer altijd de identiteit van uw patiënt via eID of alternatieve manier.

 • Gebruik de volgende pseudocodes:
  • 419414 voor de voorbereiding van een COVID-19-vaccin
  • 419436 voor de toediening van een COVID-19-vaccin
  • 758752 voor de toediening van een griepvaccin

Raadpleeg de instructies om terugbetaalde farmaceutische prestaties in het kader van de COVID-19-pandemie aan ons te factureren.

BENT U ARTS?

 • U kan de bestaande nomenclatuur voor consultaties of bezoeken gebruiken voor een vaccinatie die u uitvoert tijdens een gewone consultatie of op bezoek.

U kan geen consultatie of bezoek aanrekenen voor een vaccinatie tegen griep of Covid-19 in zorginstellingen, residentiële collectiviteiten, gemeentes, scholen of arbeidsgeneeskundige diensten.

 • Gebruik de volgende pseudocodes:
  • 420011 voor de voorbereiding van een COVID-19-vaccin
  • 419495 voor de toediening van een COVID-19-vaccin
  • 419952 voor de toediening van een griepvaccin

Let op: de verstrekkingen voor de vaccinatie tegen griep of COVID-19 kunnen niet worden aangerekend indien de vaccinatie gebeurt tijdens gegroepeerde vaccinatie in onder meer zorginstellingen, residentiële collectiviteiten, gemeentes, scholen  of arbeidsgeneeskundige diensten. Deze toediening valt onder bevoegdheid van de deelstaten.

Ze kunnen deze verstrekking wel aanrekenen voor gegroepeerde vaccinaties in de eigen praktijk of wanneer verschillende praktijken samen de vaccinatie organiseren, al dan niet met ondersteuning van verpleegkundigen en/of apothekers.

 • De specifieke verstrekkingen voor de voorbereiding en toedieningen van griep -en covidvaccins mogen niet gecumuleerd worden met de codes voor een raadpleging of bezoek tijdens hetzelfde patiëntencontact.

Let op: in een medisch huis kan u als arts geen "consultatie" of "bezoek" aanrekenen bovenop het forfait, maar wél de specifieke codes voor de voorbereiding en toediening van een griep- of COVID-19 - vaccin. Ook griep- en COVID-19-vaccinaties die door verpleegkundigen werden  voorbereid of toegediend bij patiënten die ingeschreven zijn in het medisch huis, kunnen op dezelfde wijze bovenop de forfaitaire tegemoetkoming worden aangerekend. Een patiënt ingeschreven in een medisch huis kan kiezen of hij zich voor vaccinatie aanbiedt bij de apotheker of bij zijn medisch huis. Indien de patiënt zich aanbiedt in de apotheek zal de apotheker de specifieke nomenclatuurcodes voor de voorbereiding en toediening van het vaccin kunnen attesteren.

 • Reken ons de voorbereiding van een COVID-19-vaccin en de toediening van een griepvaccin en/of een COVID-19-vaccin altijd rechtstreeks aan via de derdebetalersregeling. De patiënt moet zelf niets betalen: geen remgeld of supplement.
  Verifieer altijd de identiteit van uw patiënt via eID of alternatieve manier.

 • Als u ervoor kiest de voorbereiding van een COVID-19-vaccin over te laten aan een apotheker, geeft u de volgende gegevens,  door aan de apotheker zodat die de voorbereiding van het vaccin via derdebetalersregeling aan ons kan factureren:
  • naam en rijksregisternummer van de patiënt
  • uw RIZIV-nummer

BENT U VERPLEEGKUNDIGE?

 • Om een vaccin toe te dienen, hebt u een voorschrift van een arts nodig (zowel voor de aflevering in de apotheek als voor de toediening)

 • Als u ervoor kiest de voorbereiding van een COVID-19-vaccin over te laten aan een apotheker, geeft u de volgende gegevens door aan de apotheker zodat die de voorbereiding van het vaccin via derdebetalersregeling aan ons kan factureren:
  • naam en rijksregisternummer van de patiënt
  • het RIZIV-nummer van de voorschrijver

 • Reken ons de voorbereiding van een COVID-19-vaccin en de toediening van een griepvaccin en/of een COVID-19-vaccin altijd rechtstreeks aan via de derdebetalersregeling. De patiënt moet zelf niets betalen: geen remgeld of supplement.
  Verifieer altijd de identiteit van uw patiënt via eID of alternatieve manier.

 • Gebruik de volgende pseudocodes:
  • 419996 voor de voorbereiding van een COVID-19-vaccin
  • 419451 voor de toediening van een COVID-19-vaccin
  • 419974 voor de toediening van een griepvaccin

Let op: de verstrekkingen voor de vaccinatie tegen griep of COVID-19 kunnen niet worden aangerekend indien de vaccinatie gebeurt tijdens gegroepeerde vaccinatie in onder meer zorginstellingen, residentiële collectiviteiten, gemeentes, scholen of arbeidsgeneeskundige diensten. Deze toediening valt onder bevoegdheid van de deelstaten.

 • Gebruik als vroedvrouw uw RIZIV-nummer als verpleegkundige om deze verstrekking aan te rekenen. Dit om praktische redenen, voornamelijk de registratie van de vaccinatie. Hebt u nog geen RIZIV-nummer als verpleegkundige? Aarzel dan niet om er één aan te vragen.

 • U kan de specifieke vergoeding voor COVID-19-vaccinatie cumuleren met honoraria voor andere verstrekkingen van artikel 8 van de nomenclatuur voor verpleegkundige zorg.
  U mag de pseudocode 419451 van de COVID-vaccinatie echter niet gebruiken voor het aanrekenen van een basisverstrekking uit artikel 8. De pseudocode geeft ook geen aanleiding tot de bijzondere verplaatsingsvergoeding voor rurale streken.

Deze vaccinaties tellen niet mee voor de berekening van het dagmaximum en maken geen deel uit van de verstrekkingen die onder de vaste vergoedingen per zorgdag vallen.

Raadpleeg de instructies om terugbetaalde prestaties in het kader van de COVID-19-pandemie aan ons te factureren.

EEN VACCINATIE OF BIJWERKING REGISTREREN

Artsen, apothekers, verpleegkundigen of vroedvrouwen registreren elke vaccinatie en mogelijke bijwerking via het webplatform Vaccinnet+ of in het register dat door de gemeenschappen is opgezet voor de registraties van vaccinaties.

Wat als iemand niet is aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds?

In deze situatie kan u de voorbereiding of toediening van een vaccin niet aan ons factureren.

Wanneer is deze regeling van toepassing?

Deze regeling is van toepassing vanaf 1 oktober 2023.

Voor vaccinaties die voor 1 oktober werden toegediend zijn de gebruikelijke regels van toepassing:

 • Artsen kunnen nomenclatuur voor raadplegingen en bezoeken gebruiken voor de individuele en occasionele vaccinatie tijdens een raadpleging in de spreekkamer of een bezoek.

 • Verpleegkundigen kunnen, op voorschrift van een arts, de pseudocode 419451 gebruiken voor de individuele en occasionele COVID-19-vaccinatie, toegediend tijdens een bezoek bij de patiënt of in de praktijkkamer van de verpleegkundige.

 • Apothekers kunnen de pseudocode 419414 gebruiken voor de voorbereiding en aflevering van een COVID-19-vaccin en de pseudocode 419436 voor de toediening van een COVID.

Vragen?

 • Hebt u vragen over de praktische organisatie van de vaccinatiecampagnes?

  Het organiseren van een vaccinatiecampagne is een bevoegdheid van de deelstaten. De campagnes kunnen verschillen tussen de verschillende deelstaten.


  Hebt u vragen over de werking van de vaccinatiecampagnes, het bestellen van vaccins, de verdeling ervan naar de apotheken, de registratie van een vaccinatie of bijwerking? Wilt u deelnemen aan de vaccinatiecampagne als zorgverlener? Contacteer uw deelstaat:
 • Bent u een zorgverlener met vragen over dit specifiek honorarium voor de COVID-19-vaccinatie?