Terugbetaling van niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt bepaalde, door de apotheker of in sommige gevallen door een leverancier verstrekte niet-implanteerbare medische hulpmiddelen volledig of gedeeltelijk terug.


Welke medische hulpmiddelen betaalt de verzekering terug?

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt 5 soorten niet-implanteerbare medische hulpmiddelen terug:

 • voor vergoeding aangenomen oplossingen voor blaasirrigatie
 • voor vergoeding aangenomen verzorgingsmateriaal:
  • haarprothesen
  • zuurstofconcentratoren
  • pompen en cassettes voor geneesmiddelen
  • inhalatieoplossing van hypertonisch natriumchloride voor de behandeling van mucoviscidose
  • gipsbanden en ander gipsmateriaal
  • installatie en levering van medische zuurstof in gasvorm en accessoires
  • draagbare diffusors of cassettes voor het toedienen    van antibiotica aan niet ter verpleging opgenomen    rechthebbenden die lijden aan mucoviscidose
 • voor vergoeding aangenomen diagnostische middelen:
  • bloeddrukmeters
  • bloedglucosemeter
  • lancethouder
  • glucosecontrolestrips
  • lancetten
 • steriele insulinespuiten
 • sondes voor autosondage thuis.

Voor de eerste 3 soorten hulpmiddelen (voor vergoeding aangenomen oplossingen voor blaasirrigatie, voor vergoeding aangenomen verzorgingsmateriaal en voor vergoeding aangenomen diagnostische middelen) is een officiële lijst verkrijgbaar van de hulpmiddelen die in aanmerking komen voor terugbetaling.

Vergoedingsvoorwaarden voor niet-implanteerbare medische hulpmiddelen (bijwerking tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie).

Vanaf 1 mei 2018 hebben de patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 recht op terugbetaald zelfzorgmateriaal, maar enkel  op voorwaarde dat zij een behandeling met insuline of een incretinemimeticum starten of hebben.

In welk geval betaalt de verzekering terug?

 
De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt terug als de volgende voorwaarden zijn nageleefd:
  

Wat betaalt u?

 
In bepaalde gevallen betaalt de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) de volledige prijs terug en betaalt u als patiënt niets.
 
In andere gevallen betaalt de verzekering een deel van de kostprijs en betaalt u uw persoonlijk aandeel (remgeld).
Door de patiënt te betalen eigen bijdrage (bijgewerkt op 01.01.2020).
 

Ereloon van de apotheker

In bepaalde gevallen ontvangt de apotheker een specifiek ereloon.

Tarief van de erelonen voor farmaceutische verstrekkingen.

Kwaliteitscriteriabepaald door de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen

Om de kwaliteit van de zorgen te kunnen garanderen, moeten de bedrijven die aanvragen tot aanneming indien voor verzorgingsmiddelen of diagnostische middelen aantonen dat het product beantwoordt aan de kwaliteitscriteria die door de Raad worden bepaalt.

Wat zijn de criteria?

 • Pompen / geneesmiddelencassetes: Norm NF ISO 28620  (2010)
 • Bloeddrukmeters: Lijst gepubliceerd door dabl Educational Trust
 • Glucosemeter - teststrips - lancetten: Normen ISO 15197 (2013)

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 05 november 2020