Vernieuwing via alternatieve zorgvormen voor ouderen

Om ons voor te bereiden op de vergrijzing van de bevolking en de impact ervan op het gezondheidszorgsysteem en om de zorgkwaliteit te verbeteren, willen wij vernieuwen.
Voor die vernieuwing doen wij een beroep op uw creativiteit en uw ervaring met patiënten, die van onschatbare waarde zijn voor de ouderen van vandaag en morgen.
 
Wij financieren dus alternatieve en ondersteunende zorgvormen voor ouderen in het kader van een overeenkomst en in samenwerking met de gemeenschappen en de gewesten.


Wat zijn de kenmerken van die alternatieve zorgvormen?

 1. We hebben ons gebaseerd op de voorstellen die u als professionele zorgverlener van kwetsbare ouderen doet, als uitgangspunt voor: 1. vernieuwende vormen van verzorging (of ondersteunende  zorg)
  • waarvoor momenteel geen enkele tegemoetkoming bestaat van ons (nomenclatuur, forfait, enz.)
  • die de kwetsbare oudere in staat stellen om thuis verzorgd te worden, en die zijn opname in een instelling uitstellen of voorkomen
  • die de evolutie van de gezondheidstoestand van de oudere gunstig beïnvloeden en de levenskwaliteit van de oudere verbeteren
  • die geen hogere kosten dan die van een klassieke opname met zich meebrengen
  • die wetenschappelijk worden geëvalueerd
 2. vernieuwende zorgvormen en hun organisatiemethoden die tot het hele land kunnen worden uitgebreid.

Meer informatie is beschikbaar in het akkoordprotocol nr.3 en in de 3e bijlage ervan die de acties respectievelijk invoeren en organiseren.

Welke projecten zijn al geselecteerd?

Wij hebben projectoproepen georganiseerd om die projecten op het spoor te komen waarvoor een overeenkomst met het Verzekeringscomité zal worden ondertekend.

De 1e fase van het project (1e oproep) is gestart op 1 maart 2010 en liep af op 31 december 2014.

De 2e fase van het project (2e oproep) is begonnen in de lente van 2014 en liep af op 31 maart 2019.

De implementatie van de 3e fase van het project is afgerond.
Alleen de projectoproepen 1 en 2 die nog liepen op 31.12.2018 konden aan de 3e fase deelnemen. De geselecteerde projecten werken sinds 1.4.2019 volgens een duurzamer financieringsmodel. Er werd enkel rekening gehouden met de acties waarvoor men een meerwaarde kon of zou kunnen vaststellen.

Wat zijn de behaalde resultaten ? Wetenschappelijke evaluatie van de alternatieve zorgvormen

Een wetenschappelijk consortium bestaande uit onderzoekers van 4 Belgische universiteiten heeft de werking van de projecten en hun resultaten bestudeerd. In de loop van het tweede trimester van 2017 heeft het zijn rapport afgeleverd. Het Verzekeringscomité heeft dit goedgekeurd in januari 2018. De onderdelen van dit rapport zijn hieronder weergegeven :

 1. Aanbevelingen in verband met de verderzetting van interventies op basis van de evaluatie van projecten in Protocol 3
 2. Klinische praktijkfiches uit de  « implementatieanalyse » (punt 4) : Casemanagement, Ergotherapie en Psychologische ondersteuning
 3. Geïntegreerd samenvattend rapport
 4. Implementation analysis
 5. Report on quantitative analysis en bijlages (die 2 technische documenten zijn vooral bestemd voor de onderzoekers die de gebruikte methodologie in detail willen bestuderen).

Contacten

 

Laatst aangepast op 08 november 2019