Continuïteit van de zorg door tandartsen: verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis

We willen de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels voor fysieke afstand. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan voor de terugbetaling van verstrekkingen door tandartsen (art. 5 en 6 van de nomenclatuur).

Die uitzonderlijke maatregelen zijn van toepassing vanaf 1 maart en gedurende de hele COVID-19-crisis.

 

We passen de voorwaarden voor terugbetaling aan gelinkt aan:

  • De leeftijd van de patiënt
  • Enkele termijnen voor orthodontische behandelingen
  • De termijnen voor de periode van nazorg bij sommige verstrekkingen
  • De frequentie van een tandartsbezoek in het kader van het mondzorgtraject en het verwijderen van tandsteen

Meer informatie over onze maatregelen die de continuïteit van zorg door de tandartsen tijdens de COVID-19-periode mogelijk maken

Vragen?

 

Laatst aangepast op 10 juni 2020