print

Het mondzorgtraject: betere terugbetaling bij regelmatig tandartsbezoek

Wie minstens 18 jaar is en regelmatig een tandarts bezoekt, krijgt via het mondzorgtraject een betere terugbetaling voor tandzorg dan wie dat niet doet.

Op deze pagina:


Wat houdt het mondzorgtraject in?

Het mondzorgtraject houdt in dat de terugbetaling voor de meeste tandzorg beter is voor patiënten die regelmatig een tandarts bezoeken dan voor degenen die dat niet doen. ‘Regelmatig’ wil zeggen dat de patiënt het voorgaande kalenderjaar tandzorg kreeg die terugbetaald werd. Op basis van de informatie over terugbetalingen gedurende het voorgaande jaar berekent het ziekenfonds onmiddellijk de terugbetaling waarop de patiënt recht heeft.

Naast tandzorg terugbetaald via het ziekenfonds, komt ook tandzorg vergoed via een specifieke regeling in aanmerking. Bijvoorbeeld:

 • tandzorg verleend in het buitenland
 • tandzorg na een arbeidsongeval.

Het ziekenfonds kan de patiënt dus meer informatie geven over zijn concrete geval.

Wie stapt in het mondzorgtraject?

Enkel patiënten die minstens 18 jaar zijn stappen in het mondzorgtraject. Dat gebeurt automatisch.

Op welke tandzorg is het mondzorgtraject van toepassing?

Het mondzorgtraject is van toepassing op alle tandzorg, met uitzondering van:

 • tandheelkundige raadplegingen
 • preventieve zorg
 • orthodontie.
 • parodontologie
 • tandheelkundige radiografieën of prestaties die als bijkomend honorarium geattesteerd worden, bij personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming.

Voor elk verstrekking die onder die zorg valt, blijft er één persoonlijk aandeel (remgeld), of de patiënt nu regelmatig een tandarts bezoekt of niet. Die persoonlijke aandelen worden wel afgerond op 0,5 EUR.

Goed om weten: De ‘continuïteitsregel’ die sinds lang bestaat en de terugbetaling bij tandsteenreiniging halveert als er gedurende het voorgaande jaar geen terugbetaling voor tandzorg werd geregistreerd, blijft van kracht.   

Gevolgen voor het persoonlijk aandeel als er geen terugbetaalde tandzorg was het voorgaande jaar?

Als er voor de patiënt geen terugbetaalde tandzorg was in het voorgaande jaar, dan zijn dit de concrete gevolgen voor wie geen recht heeft op verhoogde tegemoetkoming.

 • Vullingen, wortelkanaalbehandelingen, extracties, urgentiesupplementen en bewerkingen op prothesen (herstelling, toevoeging van een tand of vervangen van de basis): zijn persoonlijk aandeel zal ongeveer verdubbelen ten opzicht van vroeger.
 • Radiografieën en verstrekkingen die als bijkomend honorarium aangerekend worden: zijn persoonlijk aandeel zal ongeveer anderhalf maal zo hoog zijn als vroeger.
 • Uitneembare prothesen en orale implantaten: zijn persoonlijk aandeel zal 40,50 EUR hoger zijn dan vroeger.

Voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming verhoogt het persoonlijk aandeel vanaf 1 januari 2017 maximaal met 2 euro.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking:

Verstrekking

Honorarium
(EUR)

Persoonlijk aandeel (EUR)

Niet-voorkeurgerechtigde

Voorkeurgerechtigde

In geval
tandzorg
terugbetaald
werd het
voorgaande
jaar

In geval
er geen
tandzorg
terugbetaald
werd het
voorgaande
jaar

In geval
tandzorg
terugbetaald
werd het
voorgaande
jaar

In geval
er geen
tandzorg
terugbetaald
werd het
voorgaande
jaar

Wortelkanaalbehandeling – 2 kanalen

106,50

12,50

25,00

0

1,00

Vulling van 2 vlakken van een tand

46,50

9,00

18,00

0

1,00

Extractie van een tand

40,00

7,00

14,00

0

1,00

Volledig uitneembare prothese

597,00

145,50

186,00

25,00

27,00

Intra orale radiografie

13,00

3,00

4,50

0

0

U vindt alle bedragen in de tarievenlijst.

Wanneer start het mondzorgtraject?

Het mondzorgtraject start:

 • voor wie geen recht heeft op verhoogde tegemoetkoming (niet-voorkeurgerechtigden):  op 1 juli 2016.
 • voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming (voorkeurgerechtigden): op 1 januari 2017.

Waarom een mondzorgtraject?

Uit de recentste Gezondheidsenquête blijkt dat zo’n 40% van de bevolking aangeeft niet jaarlijks de tandarts te bezoeken. Een jaarlijkse controle is zowel voor de mondgezondheid als de algemene gezondheid van groot belang. De maatregel van het mondzorgtraject heeft de ambitie om nog meer personen bij de tandarts te krijgen, met als doel de mondgezondheid van de Belgische bevolking verder te verbeteren.  

Contacten

Lizzy Missotten

Tel: +32(0)2 739 77 66

E-mail: ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be