print

Continuïteit van de zorg door tandartsen: verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis

We willen de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels voor fysieke afstand. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan voor de terugbetaling van verstrekkingen door tandartsen (art. 5 en 6 van de nomenclatuur).

Op deze pagina:


Uitzonderlijke maatregelen sinds 1 maart 2020

We passen de voorwaarden voor terugbetaling aan gelinkt aan:

  • De leeftijd van de patiënt
  • Enkele termijnen voor orthodontische behandelingen
  • De termijnen voor de periode van nazorg bij sommige verstrekkingen
  • De frequentie van een tandartsbezoek in het kader van het mondzorgtraject en het verwijderen van tandsteen

Deze uitzonderlijke maatregelen zijn van toepassing sinds 1 maart 2020 en blijven van kracht gedurende de hele COVID-19-crisis, dit wil zeggen tot er in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit verschijnt dat de maatregelen beëindigt.

Opgelet: op 27 september 2023 werd een koninklijk besluit gepubliceerd dat voorziet in de afschaffing van de maatregelen met betrekking tot de leeftijd van de patiënt, de termijnen voor orthodontische behandelingen en de periode voor nazorg op 1 januari 2024.

Meer informatie over onze maatregelen die de continuïteit van zorg door de tandartsen tijdens de COVID-19-periode mogelijk maken 

De maatregelen voor de terugbetalingen in het mondzorgtraject en voor het verwijderen van tandsteen blijven van kracht in 2023 en 2024

In het kader van het mondzorgtraject en voor de verwijdering van tandsteen is onze tegemoetkoming soms afhankelijk van de voorwaarde dat de patiënt in het voorgaande kalenderjaar een tandheelkundige verstrekking heeft gekregen. Door de coronacrisis kan het echter zijn dat er het afgelopen jaar geen tandartsbezoek heeft plaatsgevonden.

Om te vermijden dat dit voor een vermindering van de terugbetaling in 2023 zou zorgen, houden we rekening met de terugbetaalde tandzorg uit 2021 én 2022. Voor 2024 houden we rekening met de terugbetaalde tandzorg uit 2022 en 2023.

Opgelet: op 27 september 2023 werd een koninklijk besluit gepubliceerd dat voorziet in de afschaffing van de maatregelen met betrekking tot de aanpassing van het mondzorgtraject en de continuïteitsregel voor het verwijderen van tandsteen. De afschaffing van deze maatregelen zal ingaan op 1 januari 2025. Dit betekent dat voor 2025 er enkel gekeken wordt naar terugbetaalde tandzorg uit 2024.

Vragen?