Een antigeensneltest aan de ziekteverzekering factureren

Als arts of als klinisch bioloog (arts of apotheker) kan u een antigeensneltest factureren aan de ziekteverzekering in bepaalde gevallen.

Op deze pagina vindt u de voorwaarden om deze testen aan ons te factureren. Verschillende criteria zijn van belang: de indicaties waarin een persoon kan worden getest, het voorschrift, de overdracht van de resultaten, enz.


Kan u antigeensneltests verkrijgen?

U kan slechts antigeensneltesten voor professioneel gebruik krijgen als:

 •  triage- en afnamecentrum
 • erkend klinisch laboratorium
 • erkend ziekenhuis, inclusief een psychiatrisch ziekenhuis en een revalidatiecentrum
 • erkende arts, inclusief coördinerende of aangewezen artsen van een verpleeghuis, schoolartsen, bedrijfsartsen
 • vergunde apotheek

U kan dan deze tests kopen of, in sommige gevallen, ontvangen van de overheid.

Criteria om deze test te kunnen factureren

INDICATIES

De test moet worden uitgevoerd binnen de testrichtlijnen die, op het moment van de staalafname, zijn beschreven op de website van Sciensano (deze richtlijnen kunnen veranderen doorheen de tijd).

Andere indicaties?

Een antigeensneltest mag ook buiten de testrichtlijnen worden uitgevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een test die door een werkgever, een particuliere instelling of door openbare besturen worden vereist voor preventieve doeleinden (culturele evenementen, enz.). In dit geval mag de test worden uitgevoerd maar de verplichte ziekteverzekering vergoed hem niet.

Hoe deze niet-terugbetaalbare tests factureren?

DE TESTAANVRAAG

Bij een staalafname moet u een aanvraagformulier toevoegen, met voldoende informatie over de gevraagde test, de indicatie van de test, de identificatie van de te testen persoon en de aanvrager van de test.

De arts of klinisch bioloog die aanrekent moet de aanvraagformulieren 3 jaar bewaren.

De test wordt aangevraagd:

DE BETROUWBAARHEID VAN DE TEST

Het testmateriaal moet voorkomen op een lijst met betrouwbaar testmateriaal die wordt gepubliceerd op de website van het FAGG.

Antigeentesten mogen nooit gebeuren met speeksel, er moet steeds een respiratoire wisser gebruikt worden.

UW OVERDRACHT VAN DE TESTRESULTATEN

De arts of klinisch bioloog die aanrekent moet de resultaten elektronisch doorsturen naar Sciensano volgens de richtlijnen op de website van Sciensano.

UW FACTURATIE

De test moet worden gefactureerd door een arts of apotheker of door een klinisch bioloog (arts of apotheker).

Voor deze antigeensneltest kunt u ons als arts of klinisch bioloog factureren:

 • de staalafname (personeelskosten, toezicht, beschermingsmiddelen, enz.) voor een bedrag van 10 euro. Gebruik hiervoor de code 554912 – 554923.
  Deze code is niet te cumuleren met een raadpleging of bezoek.
  Deze code kan ook niet gebruikt worden indien de tijd voor de staalafname reeds vergoed wordt door andere forfaitaire vergoedingen, overeenkomsten of tegemoetkomingen.

 • het testmateriaal / testkit (met name afnamemateriaal, eventuele apparatuur, testmateriaal) voor een bedrag van 8 euro. Gebruik hiervoor de code 554875 – 554886
  tenzij het materiaal gratis ter beschikking wordt gesteld door de overheid.

  Opgelet: vanaf 1 augustus 2022 wordt dit bedrag verlaagd naar 3 euro.

 • de testanalyse en -reporting (met name personeelskosten, toezicht, beschermingsmiddelen, transportkosten) voor een bedrag van 8,72 euro. Gebruik hiervoor de code 554890 – 554901

Er mogen geen supplementen worden aangerekend.

Er is geen persoonlijk aandeel voor de personen die getest worden. De testen kunnen via derdebetalersregeling worden aangerekend aan de verzekeringsinstellingen.

De apotheker registreert steeds CNK 5521-513 voor de aanrekening van deze terugbetaalde testen.

Meer informatie over de facturatie-instructies

Vragen?

 

Laatst aangepast op 13 juni 2022