print

Wanneer en hoe een COVID-19-test aan ons factureren?

Als klinisch bioloog, kan u 4 types COVID-19-testen aan de ziekteverzekering factureren: PCR testen, standaardantigeentesten, antigeensneltesten en serologische testen.
Elke arts kan de antigeensneltesten aanrekenen.

Als apotheker kan u bepaalde zelftesten aanrekenen voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en snelle antigeentesten in bepaalde situaties.

Hieronder vindt u de bedragen die u aan ons kan factureren en de voorwaarden om de testen uit te voeren en aan ons te factureren. Verschillende criteria spelen een rol: indicaties op basis waarvan een persoon zich kan laten testen, het voorschrift, de overdracht van de resultaten, enz.

Op deze pagina:


Welk bedrag kan u aan ons factureren en voor welk type test?

Hieronder staan de bedragen die u aan ons kan factureren voor COVID-19-testen die zijn uitgevoerd in het kader van de verplichte ziekteverzekering (vergoedbaar) en de pseudocodenummers die u voor uw facturatie moet gebruiken.

 

Type van testVanaf
Te factureren met codenummer/pseudocodenummer
Bedrag van de vergoeding
PCR-TEST
Opsporen van het SARS-CoV-2-virus door middel van moleculaire amplificatie.​

1 januari  2023

554934 - 554945

​43,63 EUR

ANTIGEENSNELTEST
uitgevoerd door een arts
Opsporen van antigenen van het SARS-CoV-2-virus​
Staalafname:
personeelskosten, supervisie, beschermingsmateriaal, enz.​
23 november 2020

​554912 - 554923

​10 EUR

Testmateriaal:
in bijzonder het afnamemateriaal, de eventuele uitrusting, het testmateriaal​
1 augustus 2022

​554875 - 554886

​3 EUR

Analyse van de test en reporting:
in het bijzonder de personeelskosten, de supervisie, het beschermingsmateriaal en de transportkosten.​
23 november 2020

​554890 - 554901

​8,72 EUR

Antigeensneltest uitgevoerd door apotheker
Opsporen van antigenen van het SARS-CoV-2-virus
1 juli 2022

​CNK 5521513

​21,72 EUR

ZELFTEST
Snel opsporen van antigenen van het SARS-CoV-2-virus
1 augustus 2022

​751973

​4 EUR

SEROLOGISCHE TEST 
Opsporen van antilichamen tegen het SARS-CoV-2-virus via immunoassay
3 juni 2020

​554971 - 554982

​9,60 EUR

 

 

ZELFTESTEN

We komen tussen in de prijs van bepaalde zelftesten voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Als apotheker kan u voor deze zelftest maximaal 4 euro factureren aan het ziekenfonds. De patiënt betaalt zelf 1 euro.

ANDERE TESTEN

U kan deze testen aan ons factureren aan 100 %.

Deze vergoeding omvat alle kosten die verbonden zijn met de test: afnamemateriaal, apparatuur, reagentia, investeringskosten, kwaliteitsbewaking, personeelskosten, supervisie, beschermingsmateriaal, transportkosten, enz. U maggeen enkel supplement aanrekenen.

Als een test beantwoordt aan de vergoedingsvoorwaarden van de verplichte ziekteverzekering, dan is de test kosteloos voor de patiënt (geen remgeld). U kan de test aan ons factureren door de derdebetalersregeling toe te passen.

PCR-test en standaard antigeentest: Indien een PCR-test of een standaard antigeentest niet beantwoordt aan de vergoedingsvoorwaarden, kan u deze aanrekenen aan de geteste persoon, zonder tussenkomst van de ziekteverzekering.

De antigeensneltest: u kan het materiaal dat de overheid kosteloos ter beschikking stelt niet aan ons factureren.

Hoe de COVID-19-testen aan ons factureren?

Hieronder staan de voorwaarden om de testen aan ons te kunnen factureren.
Afhankelijk van het type test verschillen de criteria: de indicaties op basis waarvan een persoon zich kan laten testen, het voorschrift, de overdracht van de resultaten, enz.

Welke testen mag u NIET aan ons factureren en aan wie kan u dan de test dan factureren?

In onderstaande situaties betalen wij de testen NIET terug:

 • Een zelftest afgeleverd aan een persoon die geen recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming en/ of een zelftest die niet op de lijst staat van terugbetaalde testen.

 • Een PCR- of een 'standaard' antigeentest die niet aan de voorwaarden voldoet om te worden uitgevoerd en gefactureerd.

  Bijvoorbeeld:
  • Een test die wordt uitgevoerd buiten de testrichtlijnen die gepubliceerd zijn op de website van Sciensano of zonder duidelijk aantoonbare klinische noodzaak bij risicopatiënten.
  • Een test die in een laboratorium is uitgevoerd dat niet voorkomt op de lijst van Sciensano.
  • Een test zonder voorschrift van een arts of zonder CTP-code.

 

 • Een test die wordt uitgevoerd bij een persoon die niet ingeschreven is in een Belgisch ziekenfonds (bijvoorbeeld, een buitenlandse reiziger).
  U kan deze test aan die persoon factureren.  Deze persoon kan dan de terugbetaling vragen bij de eigen verzekeringsinstelling.

Wilt u meer weten?