Een serologische test aan de ziekteverzekering factureren

Als klinisch bioloog (arts of apotheker) kan u in verschillende gevallen serologische tests aan ons factureren.

Op deze pagina vindt u de voorwaarden om tests aan ons te factureren. Verschillende criteria zijn van belang: de indicaties waarin een persoon kan worden getest, het voorschrift, het maximum aantal testen per patiënt, enz.


Criteria om deze test te kunnen factureren

DE INDICATIES

De test moet worden uitgevoerd bij een van deze 4 doelgroepen:

  • Bij gehospitaliseerde patiënten met Covid-symptomen en waarbij er discrepantie is tussen de moleculaire opsporingstest en een CT-scan.
    In dit geval moet de test ten minste 7 dagen na de start van de symptomen worden uitgevoerd.

  • Bij ambulante of gehospitaliseerde patiënten met langdurige Covid-symptomen, maar die een negatief resultaat op de PCR test verkregen of niet binnen de 7 dagen na de start van de symptomen werden getest via een PCR test.
    In dit geval moet het serologisch onderzoek ten minste 14 dagen na de start van de symptomen worden uitgevoerd.

  • Bij differentiële diagnose bij atypische symptomen, minimum 14 dagen na de start van de symptomen.

  • Bij zorgverleners en personeel die werkzaam zijn in ziekenhuizen, klinische laboratoria of collectiviteiten, met een hoge besmettingsgraad (Covid-diensten, woonzorgcentra of klinische laboratoria), om hun serologische status te onderzoeken in het kader van lokaal risicomanagement.

HET VOORSCHRIFT

De test moet voorgeschreven zijn door een arts.
Dit voorschrift moet de indicatie en de doelgroep bevatten waarin de test wordt uitgevoerd (een van de 4 hierboven genoemde groepen).

Bij onderaanneming zal het laboratorium dat de stalen het eerst ontvangt factureren, rapporten en de voorschriften bewaren.

DE BETROUWBAARHEID VAN DE TEST

De test moet op de lijst van betrouwbare serologische tests vermeld worden,beschikbaar op de website van het FAGG.

Let op: Wij vergoeden geen Immunochromatografische testen (snelle, niet-kwantitatieve testen).

HET AANTAL SEROLOGISCHE TESTS VOOR EENZELFDE PATIËNT

Serologische tests voor eenzelfde patiënt factureren kan u:

  • slechts 1 keer per voorschrift
  • maximaal 2 keer per periode van 6 maanden.

UW FACTURATIE

De test moet worden gefactureerd door een klinisch bioloog (arts of apotheker).

U kan een serologische test aan ons factureren via de code 554971 – 554982, voor 9,60 euro.

Een serologische test factureren via de verstrekkingen 552016 – 552020 of 551655 – 551666 uit artikel 24 van de nomenclatuur is niet mogelijk.

Meer informatie over de facturatie-instructies

Vragen?

 

Laatst aangepast op 01 april 2022