print

Informatieblad 2022/1

Op deze pagina vindt u de vijfentwintigste editie van het Informatieblad in digitale versie.
De studie, de evolutie van de wetgeving, de rechtspraak, de parlementaire vragen en antwoorden en de relevante omzendbrieven van de ziekteverzekering zijn voor u samengesteld in dit eerste nummer van 2022.

Uitgever
B. COLLIN
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
18-10-2022
Publicatietype
Tijdschrift

1e deel - Studie

2e deel - Evolutie van de wetgeving betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Evolutie van de wetgeving over de GVU 4de trimester 2021
Overzicht van de reglementering die in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd tussen
1 oktober 2021 en 31 december 2021.

3e Deel – Rechtspraak

 • Arbeidshof Antwerpen, afdeling Antwerpen, 27 januari 2022
  “Alleen de deskundige die door de rechtbank zelf wordt aangesteld, heeft recht  op het persoonlijk ereloon als deskundige zoals bepaald in het koninklijk besluit  van 14 november 2003.
  Indien de door de rechtbank aangestelde deskundige een onderzoek wil laten  uitvoeren door een andere persoon dan hemzelf, dan wordt deze laatste gelast  met een bijkomend onderzoek. Deze tarieven worden begroot volgens artikel 1,  eerste lid, d) van het koninklijk besluit van 14 november 2003. Het feit dat er  geen apart detailadvies is, maar dat het direct verwerkt wordt in het verslag van  de deskundige zelf staat een tarificatie voor bijkomend advies niet in de weg.”

4e Deel – Parlementaire vragen en antwoorden

 • De begroting en de plannen rond langdurig zieken
  Begroting en de plannen rond langdurig zieken – besparing meer dan verdubbeld – progressief tewerkgestelden met ziekte-uitkering – langdurig zieken met competenties – terugverdieneffecten – voorzichtige inschatting tewerkstellingspercentage van 25% - responsabilisering stakeholders – “Terug Naar Werk” coördinatoren – trajecten in 2022, 2023 en 2024
 • Terugbetaling logopedie
  Terugbetaling logopedie – coronapandemie – leerachterstand – logopediesessie  beperkt – limiet terugbetaling van 2 jaar – extra logopedie mogelijk –  uitzonderingsmaatregelen in de COVID-19-periode – 2 uitzonderlijke  verlengingen van 6 maanden – behandeling verspreiden over 4 jaar
 • Tussenkomst verzekeringen arbeidsongeschiktheid
  Tussenkomst verzekeringen arbeidsongeschikheid – werknemers, loontrekkenden, zelfstandigen die door ziekte of ongeval niet in privésfeer niet kunnen werken – betaald door ziekenfonds, HZIV, Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail – aantal uitkeringsdagen vergoed voor primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit – dienstjaren 2018 tot en met 2020

5e Deel – Richtlijnen van het RIZIV

6e Deel – Basisgegevens

 • Maximumfactuur - Dienstjaar 2022
  Omzendbrief V.I. nr. 2022/17 – 3998/54 van 13 januari 2022.
 • Revalidatiesector: indexatie van de persoonlijke aandelen en van sommige  revalidatieforfaits op 1 januari 2022.
  Omzendbrief V.I. nr. 2022/24 – 370/2265 en 3910/1912 van 19 januari 2022.
 • Revalidatiesector: indexatie van de persoonlijke aandelen en van sommige  revalidatieforfaits op 1 januari 2022 - Aanvulling
  Omzendbrief V.I. nr. 2022/65 – 370/2275 en 3910/1923 van 21 februari 2022.
 • Personen ten laste - Trimestrieel grensbedrag van de inkomens
  Omzendbrief V.I. nr. 2022/73 – 248/77 van 2 maart 2022.
 • Verhoogde verzekeringstegemoetkoming (K.B. 15.01.2014). Vrijgestelde  bedragen van het kadastraal inkomen
  Omzendbrief V.I. nr. 2022/77 – 3991/340 van 11 maart 2022.

Informatieblad 2022/1 - Volledig

U kan hier het volledige Informatieblad 2022/1 downloaden.

Nieuwsbrief

U kan zich inschrijven op een elektronische nieuwsbrief zodat u dadelijk op de hoogte bent van de publicatie van een nieuw informatieblad door een mail te sturen naar Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be

 

Contacten

Redactiecomité - Informatieblad

Tel: +32(0)2 739 70 88

E-mail: Bull-Info-Blad@riziv-inami.fgov.be