print

Brexit : Welke impact op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen?

Op 1 februari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie (EU) verlaten.

De EU en het Verenigd Koninkrijk en de EU hebben om onder meer de coördinatie van de respectievelijke socialezekerheidsstelsels te regelen, enerzijds, een Terugtrekkingsakkoord gesloten en, en anderzijds, een Handels  en Samenwerkingsovereenkomst.

De twee sectoren, verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zijn betrokken.  Het Terugtrekkingsakkoord en de Handels  en Samenwerkingsovereenkomst regelen, in de relatie met het Verenigd Koninkrijk na haar vertrek uit de EU:
- de toegang tot en terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen,
- de toekenning en uitbetaling van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, moederschap en hiermee gelijkgestelde uitkeringen.

Op deze pagina:

Het Terugtrekkingsakkoord bepaalt dat sommige Britse en EU-burgers die tot en met 31 december 2020 gebruik hebben gemaakt van het vrije verkeer van personen, (volledig of gedeeltelijk) blijven genieten van de Europese regels inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk (begunstigden van het Terugtrekkingsakkoord).

De Handels- en Samenwerkingsovereenkomst bevat een Protocol betreffende de coördinatie van de  sociale zekerheid dat voorziet in regels die vergelijkbaar zijn met de Europese regels voor de coördinatie van socialezekerheidsstelsels, voor Britse en EU-verzekerden die niet onder het Terugtrekkingsakkoord vallen en zich vanaf 1 januari 2021 in een grensoverschrijdende situatie bevinden in de relaties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Welke regels gelden er vanaf 1 januari 2021 voor het recht op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid?

  • Voor personen die onder het Terugtrekkingsakkoord vallen (volledig of gedeeltelijk)

Zij blijven genieten van de Europese regels inzake de coördinatie van de sociale zekerheid in relatie met het Verenigd Koninkrijk. Deze mensen hebben recht op de uitbetaling van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, moederschap/geboorte.

  • Voor personen die onder het Protocol vallen

Zij moeten zich beroepen op het Protocol betreffende de sociale zekerheid dat in het kader van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst is aangenomen, met name voor de betaling van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, moederschap en hiermee gelijkgestelde uitkeringen;

Welke regels gelden er vanaf 1 januari 2021 voor het recht op geneeskundige verzorging?

  • Voor personen die onder het terugtrekkingsakkoord vallen? (volledig of gedeeltelijk)

Zij blijven genieten van de Europese regels inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in de relatie met het Verenigd Koninkrijk, met name voor de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen.

  • Voor personen die onder het Protocol vallen?

Belgische/EU-verzekerden die vanaf 1 januari 2021 in het Verenigd Koninkrijk willen wonen, tijdelijk verblijven of geplande zorg willen ontvangen, alsook Britse verzekerden die vanaf 1 januari 2021 in België willen wonen, tijdelijk verblijven of geplande zorg willen ontvangen, en niet onder het Terugtrekkingsakkoord vallen, moeten zich beroepen op het Protocol betreffende de sociale zekerheid dat in het kader van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst is aangenomen, voor de terugbetaling van de geneeskundige verstrekkingen die zij in het land van verblijf of woonland hebben ontvangen.
Meer info:  wie valt niet onder het Terugtrekkingsakkoord? Impact op hun geneeskundige verzorging.

  • Wat zijn de bijzonderheden bij een tijdelijk verblijf vanaf 1 januari 2020?

Belgische-EU- verzekerden die tijdelijk in het Verenigd Koninkrijk willen verblijven of Britse verzekerden die tijdelijk in België willen verblijven, kunnen hun Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK/EHIC) blijven gebruiken ongeacht of het verblijf voor of na 1 januari 2021 is begonnen.
Meer info over het tijdelijk verblijf.

Contacten

Geneeskundige verzorging – internationale relaties

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be

Uitkeringen – internationale zaken

E-mail: diaf@riziv-inami.fgov.be