print

Tegemoetkoming in de prijs van rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2019 behoort de tegemoetkoming van mobiliteitshulpmiddelen, door de 6e staatshervorming, volledig tot de bevoegdheid van de deelentiteiten. Hier vindt u de contactinfo van de bevoegde instanties.

Op deze pagina:


Bevoegde deelentiteiten vanaf 1 januari 2019

Voor de Vlaamse Gemeenschap: Vlaamse sociale bescherming

http://www.vlaamsesocialebescherming.be/mobiliteitshulpmiddelen

Voor het Brussels Gewest : Iriscare

Voor de burgers: https://www.iriscare.brussels/nl/burgers/personen-met-een-beperking/tegemoetkoming-voor-mobiliteitshulpmiddelen/

Voor de professionals in de gezondheidszorg: https://www.iriscare.brussels/nl/professionals/personen-met-een-beperking/tegemoetkoming-voor-mobiliteitshulpmiddelen/

Voor de Federatie Wallonië-Brussel: Aviq

https://www.aviq.be/fr/aides-la-mobilite

Voor de Duitstalige Gemeenschap (Deutschsprachige Gemeinschaft): Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben

https://selbstbestimmt.be/mobilitaetshilfe.html