print

Terugbetaling van urinaire autosondage thuis

De ziekteverzekering betaalt bepaalde sondes terug in het kader van urinaire autosondage thuis.

Op deze pagina:

​Wat is urinaire autosondage thuis?

Het gaat om een urinesondage die thuis wordt uitgevoerd door de patiënt of door iemand uit de omgeving die daarvoor is opgeleid en die bekwaam is om deze techniek toe te passen. Het doel van de autosondage is om de blaas regelmatig te legen dankzij het inbrengen van een sonde via de urinebuis.

Hoeveel sondes vergoeden we?

We betalen maximum 5 sondes per dag terug in geval van de volgende aandoeningen:

a. Retentieblaas met een belangrijk postmictioneel residu (gelijk aan of groter dan 100 ml) ten gevolge van een verworven of aangeboren medullair letsel

b. Retentieblaas met een belangrijk postmictioneel residu (gelijk aan of groter dan 100 ml) bij een perifere neuropathie

c. Paraplegie of paraparese, tetraplegie of tetraparese wanneer verergering van de incontinentie wordt vermeden door de combinatie van (een) parasympathicolytisch(e) geneesmiddel(en) met autosondage

d. Urineretentie in afwezigheid van een apart neurologisch letsel: substitutieblaas; vergrotingsblaas substitutieblaas; vergrotingsblaas.

Indien u jonger bent dan 18 jaar, moet u niet voldoen aan de voorwaarde van 100 ml postmictioneel residu.

We betalen maximum 8 sondes per dag terug in geval van de volgende aandoeningen:

e.  Retentieblaas met een capaciteit niet hoger dan 300 ml

f.  Neurogene blaas bij kinderen onder de leeftijd van 18 jaar.

Welke sondes vergoeden we?

We betalen 3 soorten sondes terug:

 • droge sonde
 • sonde met geïntegreerd glijmiddel
 • sonde met geïntegreerd glijmiddel en één of meerdere andere bijkomende functies = de zogenaamde "meer geavanceerde" sonde.

Lijst van de vergoedbare sondes voor urinaire autosondage thuis (bijlage bij het K.B. van 23.11.2021, Deel I, Titel 1, Hoofdstuk II, Sectie 5)

Hoeveel vergoeden we? Wat betaalt de patiënt?

 

Maximumterugbetaling van de verzekering per sonde (in EUR)Maximumbedrag ten laste van de patiënt per sonde (in EUR)
Droge sonde​1​0
Sonde met geïntegreerd glijmiddel​2,7​0
"Meer geavanceerde" sonde2,7​​1​

 

Hoe kunt u een terugbetaling krijgen?

 1. De arts-specialist stuurt een aanvraag voor vergoeding van autosondage thuis naar het ziekenfonds

 2. De adviserend arts van het ziekenfonds onderzoekt de aanvraag

 3. Als de adviserend arts de terugbetaling toestaat, dan krijgt de patiënt een machtiging voor vergoeding.

  • De machtiging is geldig voor een periode van één jaar.

  • De machtiging mag worden verlengd voor een nieuwe periode van:

   • maximum 5 jaren voor een van de "indicaties a tot d" beschreven hierboven

   • maximum 1 jaar voor een van de "indicaties e en f" beschreven hierboven.

 4. De arts schrijft de sondes voor:

  • Een arts-specialist stelt het 1e voorschrift op

  • De behandelende arts kan de volgende sondes voorschrijven.

 5. Op basis van die machtiging en dit voorschrift levert de officina-apotheker u de sondes af; u ontvangt de terugbetaling rechtstreeks. De patiënt betaalt niets of alleen het persoonlijk aandeel (derdebetalersregeling).

 

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be