print

Multidisciplinaire revalidatie vanaf intensieve zorgen bij COVID-19-patiënten: uitbreiding fysiotherapeutische zorg

We willen de revalidatiezorg verbeteren van Covid-19 patiënten die op intensieve zorgen verblijven of verbleven hebben. Bij deze patiënten start zo snel als mogelijk een intensieve multidisciplinaire revalidatie.  We introduceren hiervoor pseudonomenclatuurcodes voor bijkomende verstrekkingen.

We hebben deze maatregelen genomen in overleg met de sector van de revalidatieartsen en de ziekenfondsen.

Op deze pagina:

Multidisciplinaire revalidatie, zo snel mogelijk opstarten

Bij COVID-19-patiënten wordt zo snel als mogelijk een intensieve multidisciplinaire revalidatie opgestart op een eenheid intensieve zorgen, die dan in functie van de noodzaak verder op post-covid-19-afdelingen en op G- en Sp-revalidatieafdelingen wordt verdergezet. Dat om de zware weerslag van “severe acute respiratory syndrome (SARS-CoV-2)” zo minimaal mogelijk te houden en evolutie naar het “intensive care unit acquired weakness”-syndroom met zware morbiditeit en jammer genoeg ook mortaliteit zoveel als mogelijk te beperken.
Zorgverleners kunnen de pluri  disciplinaire verstrekkingen van artikels 22 en 23 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen hiervoor aanrekenen, aangevuld met bijkomende verstrekkingen voor patiënten die verblijven of hebben verbleven op een dienst intensieve zorgen tijdens de volledige duur van hun hospitalisatie.

Deze aanpassingen lopen samen met nieuw ingevoerde verstrekkingen voor kinesitherapeuten voor dezelfde doelgroep patiënten.

Voor welke patiënten?

Onder  « COVID-19 patiënt » verstaan we :

 • hetzij een persoon met een diagnose van COVID-19, bevestigd door een laboratoriumtest
 • hetzij een persoon bij wie de laboratoriumtest voor COVID-19 negatief is maar bij wie de diagnose van COVID-19 wordt gesteld op basis van een suggestieve klinische presentatie EN een compatibele CT thorax.

Hoe deze verstrekkingen aanrekenen?

We introduceren de volgende pseudonomenclatuurcodes:

 • 557900:
  Toeslag bij de verstrekking 558806 of 558423 voor een gehospitaliseerde COVID-19-patiënt die verblijft of verbleven heeft op intensieve zorg
  K 9,2
 • 557944:
  Tweede revalidatiezitting op dezelfde dag als verstrekking 558806 of 558423 voor een gehospitaliseerde COVID-19-patiënt die verblijft of verbleven heeft op intensieve zorg
  K 20
 • 557981:
  Bijkomend honorarium bij de verstrekking 558843, 558025 of 558821 voor een gehospitaliseerde COVID-19-patiënt die verblijft of verbleven heeft op intensieve zorg
  K 30

Welke principes moet u respecteren om deze verstrekkingen aan te rekenen?

 • Enkel een arts-specialist kan zoals bepaald in artikel 23, § 3, van de nomenclatuur de verstrekkingen 557900, 557944 en 557981 aanrekenen
 • De patiënt betaalt geen persoonlijk aandeel (geen remgeld).
 • Er kan geen enkel supplement worden aangerekend, noch aan de patiënt noch aan de verzekering voor geneeskundige verzorging.
 • U moet de derdebetalersregeling toepassen.
 • De verstrekking 557900 kan enkel worden aangerekend als toeslag bij de verstrekking 558806 of 558423 voor een gehospitaliseerde patiënt tijdens of na zijn verblijf op intensieve zorg en dit gedurende het volledige traject van zijn hospitalisatie.
 • De verstrekking 557944 mag alleen aangerekend worden als ze minimum 3 uur na de vorige verstrekking 558806 of 558423 is uitgevoerd.
 • De verstrekking 557944 is niet cumuleerbaar op dezelfde dag:
  • met de verstrekkingen van artikel 22 van de nomenclatuur, met uitzondering van de verstrekking 558806 of 558423
  • met de verstrekkingen van artikel 7 van de nomenclatuur of met de verstrekking 518081.
 • De verstrekking 557944 kan worden aangerekend voor een gehospitaliseerde patiënt die mono/pluridisciplinaire revalidatie krijgt tijdens of na zijn verblijf op intensieve zorg en dit gedurende het volledige traject van zijn hospitalisatie.
 • De verstrekking 557981 kan slechts aangerekend worden voor de codenummers 202, 301 en 504 van de limitatieve lijst van aandoeningen voor pluridisciplinaire revalidatie voorzien in artikel 23, § 11, van de nomenclatuur.
 • De verstrekking 557981 is niet cumuleerbaar op dezelfde dag:
  • met de verstrekkingen van artikel 22 van de nomenclatuur, met uitzondering van de verstrekking 558843, 558025 of 558821
  • met de verstrekkingen van artikel 7 van de nomenclatuur of met de verstrekking 518081.
 • De verstrekking 557981 kan enkel worden aangerekend voor een gehospitaliseerde patiënt die pluridisciplinaire revalidatie krijgt tijdens of na zijn verblijf op intensieve zorg en dit gedurende het volledige traject van zijn hospitalisatie.

Tijdens welke periode zijn deze aanpassingen van toepassing?

Deze aanpassingen zijn van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 14 maart 2020 en tot het einde van deze coronacrisis.

Vragen?