print

Opheffing van de maatregelen (COVID-19) ter versoepeling van de verlengingsvoorwaarden van zorgtrajecten

Tijdens de Covid-19-crisis werden, om zo veel mogelijk te vermijden dat deze uitzonderlijke situatie nadelige gevolgen heeft voor de betrokken patiënten en voor de betrokken artsen, de verlengingsvoorwaarden voor zorgtrajecten versoepeld.

Deze maatregelen ter versoepeling van de verlengingsvoorwaarden van zorgtrajecten zijn nu opgeheven.

Op deze pagina:


Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte.

Opheffing van de maatregelen ter versoepeling van de verlengingsvoorwaarden van zorgtrajecten

De maatregelen (Covid) ter versoepeling van de verlengingsvoorwaarden van zorgtrajecten zijn opgeheven op 01/11/2023.

De volgende maatregelen blijven van toepassing op de referentieperiodes waarvan minstens één dag valt vóór 1november 2023 bij het evalueren van de voorwaarden:

  • vermindering van het aantal raadplegingen of bezoeken door de huisarts van 2 naar 1
  • verlenging tot 24 maanden van de referentieperiode voor de jaarlijkse raadpleging bij een arts-specialist
  • afwezigheid van controle op de aanrekening door de ondertekenende huisarts van het honorarium voor het openen van het globaal medisch dossier

Voor de referentieperiodes waarvan geen enkele dag meer valt vóór de datum van inwerkingtreding van dit koninklijk besluit, gelden opnieuw de gebruikelijke niet-medische voorwaarden voor het volgen van een zorgtraject “diabetes type 2” en voor het volgen van een zorgtraject “chronische nierinsufficiëntie”.

Contact

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

Dienst voor geneeskundige verzorging, directie Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteitspromotie (RDQ)