Medische voeding: producten voor dieetvoeding bestemd voor een bijzonder medisch doel

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt bepaalde producten voor dieetvoeding bestemd voor een bijzonder medisch doel volledig of gedeeltelijk terug.


Wat is dieetvoeding bestemd voor een bijzonder medisch doel?

Het gaat om voedingsmiddelen die enkel onder medisch toezicht kunnen gebruikt worden.

Die voedingsmiddelen zijn bestemd voor de voeding, uitsluitend of gedeeltelijk, van patiënten waarvoor:

 • een gewone voeding gedeeltelijk of volledig niet kan worden gebruikt
   of
 • de gezondheidstoestand bijzondere voedingsbehoeften met zich meebrengt.

Bij dieetvoeding onderscheidt men (wat voedingswaarde betreft):

 • volledige voedingsmiddelen
 • onvolledige voedingsmiddelen

Welke dieetvoeding betaalt de verzekering terug?

De lijst met vergoedbare producten voor dieetvoeding wordt regelmatig bijgewerkt:

 

In welk geval krijgt u dieetvoeding terugbetaald?

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt u terug als deze 4 voorwaarden vervuld zijn:

 • De apotheker krijgt een voorschrift, opgesteld door een arts.
 • De apotheker levert de dieetvoeding af.
 • De dieetvoeding staat op de lijst met vergoedbare dieetvoeding.
 • De voorwaarden voor terugbetaling door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) zijn nageleefd.

Hoe krijgt u de terugbetaling?

 1. Vraag uw behandelende arts (-specialist indien van toepassing) om een aanvraag tot terugbetaling.
 2. Bezorg deze aanvraag aan uw ziekenfonds.
 3. De adviserend arts van uw ziekenfonds onderzoekt de aanvraag.
 4. Als de adviserend arts de terugbetaling toestaat, dan krijgt u een machtiging b) of machtiging d) in de vorm van een papieren document.
 5. Als de adviserend arts de terugbetaling niet toestaat, dan brengt hij u op de hoogte van zijn beslissing.

Wat betaalt u?

De dieetvoeding wordt gerangschikt naar gelang van het sociaal en therapeutisch nut. Uw persoonlijk aandeel (remgeld) varieert afhankelijk van de terugbetalingscategorie waartoe de dieetvoeding behoort.

In bepaalde gevallen betaalt de verzekering de hele prijs van het product terug en betaalt u als patiënt niets. Dit zijn de producten die tot de vergoedingscategorie “A” behoren.

In andere gevallen betaalt de verzekering een deel van de kostprijs en betaalt u uw persoonlijk aandeel. Dit zijn de producten die tot de vergoedingscategorie “B” behoren. In dit geval is het persoonlijk aandeel vastgesteld op:

 • 15% van de vergoedingsbasis met een maximum van 8,00 EUR (in 2019)  indien u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming
 • 25% van de vergoedingsbasis met een maximum van 12,10 EUR (in 2019) indien u geen recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming.

Tijdens een ziekenhuisopname betaalt u per dag een forfaitair bedrag van 0,62 EUR voor de terugbetaalbare dieetvoeding.

Reglementering

We ontwikkelen momenteel een nieuwe procedure voor ondernemingen om terugbetaling van de ziekteverzekering aan te vragen voor hun producten.  De procedure uit het KB is niet meer in gebruik.
De lijsten met vergoedbare producten blijven geldig.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 09 maart 2021