print

Terugbetaling van medische voeding

De ziekteverzekering betaalt bepaalde types van medische voeding, gedeeltelijk of volledig, terug. Het bedrag van de terugbetaling is afhankelijk van het type voeding, de manier van toediening en de aandoening.

Op deze pagina:

 

Wat is medische voeding?

Het gaat om voedingsproducten die bedoeld zijn om te voorzien in de voedingsbehoeften van patiënten die aan bepaalde aandoeningen lijden zoals stofwisselingsstoornissen, coeliakie, onvermogen om voedsel via de mond te eten, enz. Deze producten worden gebruikt onder medisch toezicht.

Medische voeding is niet hetzelfde als een energiedrankje en het is ook geen geneesmiddel.
Voeding voor medisch gebruik kan op drie verschillende manieren worden toegediend:

  • Via orale weg
  • Via sonde of stoma (enterale weg)
  • Intraveneus (parenterale weg)

Medische voeding moet qua samenstelling voldoen aan de eisen vastgelegd door Europese regelgeving.

Welke types van medische voeding vergoeden we?

We betalen, gedeeltelijk of volledig, volgende types van medische voeding terug:

Onder welke voorwaarden vergoeden we medische voeding?

We betalen de patiënt terug als:

  • aan de vergoedingsvoorwaarden is voldaan (klik op de soort medische voeding waarin u geïnteresseerd bent hierboven om deze voorwaarden te kennen)
  • de voorwaarden voor het voorschijven worden gerespecteerd
  • de aanvraag tot machtiging of de kennisgeving aan de adviserend arts van het ziekenfonds van de patiënt bezorgd werd
  • de patiënt de machtiging van de adviserend arts van zijn ziekenfonds ontvangen heeft (als dit nodig is).

Wat betaalt de patiënt ?

In bepaalde gevallen is de terugbetaling volledig en betaalt de patiënt niets.

In andere gevallen is de terugbetaling gedeeltelijk en betaalt de patiënt zijn of haar persoonlijk aandeel (remgeld).

In nog andere gevallen neemt de terugbetaling de vorm aan van een vastgelegd forfait dat de kosten gedeeltelijk of volledig dekt.

Om het type van terugbetaling terug te vinden, klikt u (hierboven) op het type medische voeding dat u interesseert.

Contacten

Medische voeding

E-mail: GTNUT-WGVOE@riziv-inami.fgov.be