print

Medische voeding: Terugbetaling van dieetvoeding bestemd voor een bijzonder medisch doel

De verplichte ziekteverzekering betaalt bepaalde voeding voor medisch gebruik terug, volledig of gedeeltelijk.

Op deze pagina:

Wat is voeding voor medisch gebruik?

Het gaat om voeding voor medisch gebruik speciaal samengesteld voor de, uitsluitend of gedeeltelijke, voeding van patiënten die ofwel:

 • een beperkt of verstoord vermogen hebben om gewone levensmiddelen, bepaalde ingrediënten in te nemen, te verteren, te absorberen, te metaboliseren of uit te scheiden
 • of die andere medische voedingsbehoeften hebben door hun gezondheidstoestand, waar aan kan worden voldaan louter met wijziging van het normale voedingspatroon.

Deze voeding voor medisch gebruik kan enkel onder medisch toezicht gebruikt worden.

Wanneer betalen we voeding voor medisch gebruik terug?

De verplichte ziekteverzekering betaalt voeding voor medisch gebruik terug als deze 4 voorwaarden vervuld zijn:

 • Het gaat om voeding voor medisch gebruik opgenomen op de lijst van voeding voor medisch gebruik (01/03/2024)
  De lijst wordt regelmatig bijgewerkt. * (Zie lijstwijzigingen)
 • De patiënt heeft een voorschrift van een arts voor deze voeding voor medisch gebruik.
 • De apotheker levert voeding voor medisch gebruik af.
 • De voorwaarden voor terugbetaling door de ziekteverzekering zijn voldaan.

Wat betaalt de patiënt?

We rangschikken de medische voeding naar gelang van het sociaal en therapeutisch nut. Het aandeel (remgeld) ten laste van de patiënt varieert afhankelijk van de terugbetalingscategorie waartoe voeding voor medisch gebruik behoort.

In bepaalde gevallen betalen we de hele prijs van het product terug en betaalt de patiënt niets. Dit zijn de producten die tot de vergoedingscategorie “A” behoren.

In andere gevallen betalen we een deel van de kostprijs en betaalt de patiënt een deel van de prijs. Dit zijn de producten die tot de vergoedingscategorie “B” behoren. In dit geval is het persoonlijk aandeel vastgesteld op

 • 15% van de vergoedingsbasis met een maximum van 8,00 euro (in 2022)  indien u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming
 • 25% van de vergoedingsbasis met een maximum van 12,10 euro (in 2022) indien u geen recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming.

Hoe krijgt de patient de terugbetaling?

 1. De patiënt vraagt zijn behandelende arts (of specialist) om een aanvraag tot terugbetaling op te stellen.
 2. Het document is overgebracht   aan de ziekenfonds.
 3. De adviserend arts van de ziekenfonds onderzoekt de aanvraag.
 4. Als de adviserend arts de terugbetaling toestaat, dan krijgt de patiënt
 5. Als de adviserend arts de terugbetaling niet toestaat, dan brengt hij de patiënt op de hoogte van zijn beslissing.

Meer informatie

* Wijzigingen van de lijst van voeding voor medisch gebruik

Tarieven

Contacten

Medische voeding

E-mail: GTNUT-WGVOE@riziv-inami.fgov.be