Hoortoestellen: Aanvraagprocedure hoortoestel patiënt

Moet u een hoorapparaat dragen? Onder bepaalde voorwaarden komt de verzekering voor geneeskundige verzorging via uw ziekenfonds tegemoet in de prijs. Als u recht heeft op een tegemoetkoming, stuur dan zeker de nodige documenten naar uw ziekenfonds.


Wat zijn de voorwaarden voor tegemoetkoming?

Gehoorverlies is veel voorkomend, maar niet normaal. Spreek over uw opties met uw huisarts.

De ziekteverzekering komt pas tegemoet als een aantal voorwaarden vervuld zijn:

 • U moet de verschillende stappen doorlopen die hieronder in de onze aanvraagprocedure omschreven staan.
 • Het gehoorverlies waarmee u geconfronteerd wordt, bedraagt minstens 40 decibel aan het oor waarvoor u een hoorapparaat wil.
 • Het hoorapparaat levert u een gehoorwinst op van minimaal 5 decibel.
 • Uw hoorapparaat staat op de Lijst hoortoestellen.
 • U kocht het toestel bij een erkend audicien.

Tegemoetkoming hoorapparaten: wat zijn de verschillende stappen in de aanvraagprocedure?

 1. Consultatie neus-,keel- & oorarts (NKO-arts)

De arts neemt gehoortesten af en zal in functie van de resultaten wel/geen voorschrift opstellen voor het testen van een hoorapparaat.

 1. Bezoek Audicien

U bezorgt het voorschrift van de NKO-arts aan de audicien.
Als u volwassen bent, moet u ook een vragenlijst invullen.
Vervolgens ontvangt u een toestel op proef (minimaal 2 weken) en na deze periode maakt de audicien een testverslag op. Hij meldt wat de reële gehoorwinst is.
Het testverslag en de vragenlijst worden bezorgd aan de NKO-arts.  Deze zal beslissen of hij een hoorapparaat voorschrijft.

 1. Bezorg uw aanvraag aan uw ziekenfonds – adviserend arts.

Volgende documenten van het aanvraagformulier moeten aan de adviserend arts bezorgd worden:

 • Voorschrift NKO-arts test hoortoestel(len) (bijlage 17  - deel 1)
 • Het testverslag van de audicien (bijlage 17  - deel 2 )
 • Voorschrift NKO-arts plaatsing hoortoestel (bijlage 17 – deel 3)
 • De ingevuld vragenlijst (bijlage 17bis)

De adviserend arts overloopt de documenten en geeft zijn schriftelijke goedkeuring (bijlage 17 – deel 4).  Hij bezorgt ze aan u en ook aan uw audicien.

 1. Plaatsing hoorapparaat.

De audicien plaatst uw definitieve hoorapparaat.

Uw audicien bezorgt u een getuigschrift van aflevering.

 1. Aanvraag tegemoetkoming

U overhandigt aan uw ziekenfonds zowel het getuigschrift van aflevering als het aanvraagformulier met de goedkeuring adviserende arts.

Hoe vaak is er recht op tegemoetkoming?

De hernieuwingstermijn bedraagt ten minste 3 jaar voor uw 18 de verjaardag.
Na de leeftijd van 18 jaar bedraagt de hernieuwingstermijn 5 jaar.

Deze termijnen vervallen in 2 situaties:

 • wanneer er een vermindering van 20 decibel optreedt binnen deze termijn.
 • wanneer een overschakeling noodzakelijk is van een toestel met luchtgeleding naar een toestel met beenbegeleiding.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 03 maart 2023