print

Het RIZIV, een e-instelling

Verschillende diensten hebben hun interne processen en dossiers gedigitaliseerd en samenwerking met andere federale instellingen dragen wij hoog in het vaandel, ook op het vlak van onze ICT. We mogen ons terecht een e-instelling noemen!

focus image
Verschillende diensten hebben hun interne processen en dossiers gedigitaliseerd en samenwerking met andere federale instellingen dragen wij hoog in het vaandel, ook op het vlak van onze ICT. We mogen ons terecht een e-instelling noemen!

 

Projecten voor digitalisering van specifieke diensten

Verschillende van onze diensten hebben hun interne processen en dossiers gedigitaliseerd. Heel wat van die projecten zijn opgenomen in de onze bestuursovereenkomst:

 • Het Fonds voor medische ongevallen heeft digitaal dossierbeheer ingevoerd voor het afhandelen van het administratief, medische en financieel luik van de schadeclaims.

 • Het Bijzonder solidariteitsfonds heeft digitaal dossierbeheer ingevoerd om terugbetaling te vragen van medicijnen of medische acties die nog niet zijn opgenomen in het terugbetalingssysteem van de gezondheidszorg.

 • Voor de opvolging van de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, de eventuele invaliditeit en de socioprofessionele re-integratie is ook een dossier ontwikkeld om op een volledig digitale manier:
  • gegevens uit te wisselen met de ziekenfondsen
  • beslissingen te nemen in de moeilijkere gevallen: dat kan gebeuren via videoconferencing.

 • De selectie van medische controles, het uitvoeren van evaluaties met eventuele individuele enquêtes tot gevolg en ‘to the point’ informeren van individuele zorgverleners en instellingen zijn op een geïntegreerde manier in een proces gegoten. Dat proces wordt nu gedigitaliseerd.

 • De Dienst voor administratieve controle is voorstander van digitaal dossierbeheer. Het is de bedoeling om de huidige werkprocessen te optimaliseren en integreren. Het project, ‘Cascada’ genaamd, is een gefaseerd project, met als 1e focus het kernproces van de Dienst sociale controle: onderzoeken van niet-toegelaten activiteit. De volgende fase zal de gaan over de controle van de ziekenfondsen.

 • Voor de introductie en opvolging van geschillen over onze beslissingen is ook een digitaal dossierbeheer gedefinieerd, waardoor we dossiers administratief, juridisch en inhoudelijk kunnen opvolgen en waarbij samenwerking met externe experten mogelijk is.

ICT-samenwerking via de G-cloud en andere projecten

Samenwerking met andere instellingen van de federale overheid dragen wij hoog in het vaandel, ook op het vlak van onze ICT. Voor 2015 vermelden we het volgende:

 • We waren actief betrokken bij het opzetten, het beheer en de organisatie van de G-Cloud (Government Cloud), waardoor we informatica-infrastructuur (servers, dataopslag, netwerken, beveiliging) kunnen delen

 • We hebben de invoering voorbereid van digitale telefonie via ‘voice over IP’ (VoIP), ‘instant messaging’ en ‘teleconferencing’. Als een van de eerste federale instellingen zijn zullen we daarvan gebruik maken, maar geleidelijk aan zullen alle medewerkers van de federale overheid op die manier communiceren. Zo kunnen ze op een heel efficiënte manier met elkaar in contact komen en in een gemeenschappelijk repertorium worden opgenomen.

 • We speelden een voortrekkersrol in het creëren van ‘Babelfed’, een toepassing om op een heel efficiënte manier te vertalen en vertaalwerk op te volgen. Al meer dan 100 vertalers uit de verschillende federale instellingen gebruiken ze ondertussen.

 • We hebben geholpen om een digitale samenwerkingsruimte op te zetten, waarin medewerkers van de federale overheid maar ook externen op een efficiënte manier informatie en documenten kunnen delen en samenwerken.