print

Kerncijfers van het RIZIV in 2015

We hebben per Dienst een drietal kerncijfers geselecteerd die een cijfermatige toelichting geven over 2015.

focus     image
We hebben per Dienst een drietal kerncijfers geselecteerd die een cijfermatige toelichting geven over 2015. 

48,8 % ‘goedkope’ geneesmiddelen, een besparing van 115 miljoen EUR ten gevolge van prijsdalingen van geneesmiddelen en raadplegingen bij de huisarts van rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming al voor 80 % aangerekend via derdebetaler.

370.408 langdurig zieken, 3.157 trajecten socioprofessionele re-integratie en 39.787 arbeidsongeschikte personen deeltijds terug aan het werk

6.900.000 EUR vrijwillig terugbetaald door de zorgverleners, 220 huisartsen geïnterviewd en uitstroom van 18 personeelsleden.

66 sociaal inspecteurs en controleurs, 5 miljoen EUR opbrengsten uit sociale fraude en 1.971.118 rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming.6 sociaal inspecteurs en controleurs, 5 miljoen EUR opbrengsten uit sociale fraude en 1.971.118 rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming.

3.170 dossiers, waarvan er 633 afgehandeld zijn en ruim 87 % van de ongevallen in het ziekenhuis

We verbruikten ongeveer 775.000 kWh minder elektriciteit dan in 2010, onze Aankoopdienst bespaarde ruim 526.000 EUR en het aantal telewerkers is nog gestegen tot 625: 3 kerncijfers van onze Algemeen ondersteunende diensten in 2015.