print

Zwangerschap en geboorte - Veel gestelde vragen - FAQ

Veel gestelde vragen over uitkeringen bij zwangerschap en geboorte.

Op deze pagina:

 

Werkverwijdering tijdens en na de zwangerschap
 

1. Hoeveel bedraagt uw uitkering?

Het bedrag van uw uitkering is afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld:

  • Volledige of gedeeltelijke werkverwijdering
  • Periode van werkverwijdering (tijdens de zwangerschap of na de bevalling)

Meer informatie vindt u op de volgende pagina’s:

2. Geldt deze regeling ook in de overheidssector?

De nieuwe bepaling die vanaf 1 januari 2010 van toepassing is, heeft geen betrekking op de werkneemsters die in de overheidssector werkzaam zijn en waarop de bepalingen van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen en voor beroepsziekten in de overheidssector van toepassing zijn. Voor deze werkneemsters blijven de bepalingen voorzien in de wet van 3 juli 1967 van toepassing.

De nieuwe bepalingen zijn wél van toepassing op de contractuele werkneemsters die werkzaam zijn in de provinciale en lokale overheidsdiensten die zijn aangesloten bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en de plaatselijke overheidsdiensten. Het Fonds voor Beroepsziekten komt vandaag tussen ten voordele van de voornoemde werkneemsters die genieten van een maatregel van werkverwijdering als de oorzaak van deze maatregel samenvalt met een beroepsziekterisico. Aangezien het FBZ deze gevallen van werkverwijdering niet meer zal vergoeden vanaf 1 januari 2010, zullen deze werkneemsters alleen worden vergoed door hun ziekenfonds in het kader van de moederschapsverzekering.

3. Tijdens welke periode zijn de bepalingen van werkverwijdering van toepassing?

U kunt genieten van een uitkering voor werkverwijdering

  • Tijdens uw zwangerschap
  • Als u bevallen bent en/of borstvoeding geeft

4. Is het begrip werkverwijdering nu ruimer dan bij het Fonds voor Beroepsziekten?

Ja. Het ziekenfonds neemt nu alle gevallen van werkverwijdering ten laste (terwijl het FBZ voorheen enkel de gevallen van werkverwijdering wegens een beroepsziekterisico ten laste nam).

Contacten

Reglementering en geschillen - uitkeringen

Tel: +32(0)2 739 76 19

E-mail: reglemsidu@riziv-inami.fgov.be