Lijsten van terugbetaalbare producten bandagisterie

Sommige producten bandagisterie moeten op limitatieve lijsten staan, alvorens er een tegemoetkoming is van de ziekteverzekering (art. 27 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen).

 
Welke producten bandagisterie zijn terugbetaald en in welke specifieke situaties?

Voor elk type van terugbetaalbare producten ziet u de voorwaarden, het bedrag van de vergoeding van de ziekteverzekering en de te nemen stappen:


In welk geval krijgt de patiënt een terugbetaling na aankoop van het product?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de ziekteverzekering moet de patiënt:

  • voldoen aan de voorwaarden van de prestatie. Deze voorwaarden staan in de regelgeving voor bandagisterie, artikel 27 van de nomenclatuur
  • het product hebben aangekocht bij een erkende bandagist
  • beschikken over een getuigschrift van aflevering van de bandagist
  • afhankelijk van het product beschikken over een medisch voorschrift

Hoe wordt een product opgenomen op de lijst, geschrapt of worden de gegevens gewijzigd?

Hierbij de informatie om een wijziging aan te vragen via elektronische weg.

Lees aandachtig voor elke aanvraag de elektronische procedure om een wijziging op de lijst van producten bandagisterie aan te vragen

Gelieve volgende formulieren in te vullen, om één van uw producten bandagisterie te laten opnemen op de lijst:

Formulier met uw voorafgaande verbintenis (met uw gegevens)

Formulier met aanvraag tot opname van een product op de lijst

Bestand met uw aanvraag in detail

Instructies voor de elektronische ondertekening van uw aanvraag

Voor een schrapping of een wijziging van uw producten te laten doorvoeren, gelieve ons eerst via e-mail te contacteren meddev@riziv-inami.fgov.be. Wij sturen u dan de nodige documenten inclusief uw gegevens toe.

Wanneer zullen wij uw aanvraag behandelen?

Onze werkgroep “bandagisterie” komt regelmatig samen en onderzoekt uw aanvragen.

U doet uw aanvraag ten laatste op Onze werkgroep “lijst bandagisterie” zal uw
 aanvraag bespreken op datum van
12/08/2019 09/09/2019
23/09/2019 21/10/2019
04/11/2019 02/12/2019

 

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten inzake, stoma- en incontinentiemateriaal

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van stoma- en incontinentiemateriaal.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer en publieksprijs.

Lijst van stoma- en incontinentiemateriaal (van meest recent naar oudst)

 

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor de toerusting na totale of gedeeltelijke mammectomie, borstprothesen

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van externe borstprothesen.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer en of er al dan niet een supplement mag worden aangerekend?
De code A bij supplement betekent dat de publieksprijs van het product gelijk is aan de tegemoetkoming. Indien er code S staat, heeft het product een supplement voor de patiënt.

Lijst van externe borstprothesen (van meest recent naar oudst)

 

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor therapeutische elastische beenkousen

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van therapeutische elastische beenkousen.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per

nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer en of er al dan niet een supplement mag worden aangerekend?
De code A bij supplement betekent dat de publieksprijs van het product gelijk is aan de tegemoetkoming. Indien er code S staat, heeft het product een supplement voor de patiënt.

Lijst van therapeutische elastische beenkousen (van meest recent naar oudst)

 

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem na mammectomie

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van armkousen en handschoenen

wegens lymfoedeem na mammectomie.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer,

identificatienummer. De publieksprijs van deze producten moet gelijk zijn aan de tegemoetkoming, anders mogen de producten niet worden opgenomen op deze lijst.

Lijst van armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem na mammectomie (van meest recent naar oudst)

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 24 juli 2019