print

Terugbetaling van stomamateriaal

Patiënten hebben recht op een vergoeding voor stomamateriaal. Alle vergoedbare producten zijn terug te vinden op een limitatieve lijst van vergoedbare producten. De patiënt kan met hun beschikbare budget producten kiezen van deze lijst volgens hun behoefte.

Het stomamateriaal wordt voorgeschreven met een specifiek voorschrift.

De patiënt ontvangt ook een “stomakaftje”. Een communicatiemiddel tussen alle betrokken zorgverleners van de patiënt.

Op deze pagina:

​Nieuwigheden i.v.m. stomamateriaal

Sinds 1 april 2021 hanteren we een nieuwe regeling. Voor u, als bandagist, veranderen er ook enkele zaken:

 • De derdebetalersregeling is verplicht voor stomamateriaal.
 • U levert het stomakaftje af aan de patiënt. Dit is hét communicatiemiddel tussen alle zorgverleners van de patiënt.
 • U stelt het getuigschrift van aflevering in tweevoud op: één voor het ziekenfonds en één voor het stomakaftje van de patiënt.
 • Tijdens de eerste 3 maanden (de “leerfase”) moeten er minstens 2 face-to-face contacten zijn tussen de patiënt en de erkende bandagist.

Virtuele portefeuille

De virtuele portefeuille is het budget waarmee de patiënt specifiek materiaal kan verkrijgen. We vullen deze elke 3 maanden aan.

De arts bepaalt het budget waarop de patient recht heeft van de patiënt, met het oog op hun specifieke situatie en noden. Het budget kan dus verschillen tussen patiënten. Zo staat de portefeuille zo dicht mogelijk bij hun realiteit.

Voor de portefeuille werken we met twee fasen:

 • een leerfase: de eerste drie maanden vanaf de 1ste aflevering bij de patiënt (ambulant) na elke operatieve ingreep aan een stoma en/of fistel. In deze periode is het budget iets hoger. Zo kan de patiënt ontdekken wat die het liefst gebruikt, en wordt er rekening gehouden met ongelukjes die zich kunnen voordoen bij het aanleren van het gebruik.
 • een opvolgfase: de stabiele periode vanaf de 4de maand.

De portefeuille kan, als nodig, worden aangepast met een nieuw voorschrift van een arts als:

 • de patiënt een convex of concaaf systeem nodig heeft.
 • uitzonderlijke toestanden zich voordoen (zoals bijvoorbeeld: een toename in volume van de uitscheiding).
 • de patiënt irrigatie nodig heeft. De eerste 6 maanden gebeuren met manuele irrigatie, waarna een irrigatiepomp kan worden aangevraagd. 

Stomakaftje

U overhandigt een stomakaftje aan uw patiënt(en). Dit is een belangrijk communicatiemiddel tussen al hun betrokken zorgverleners. Dit is het eigendom van de patiënt. Hierin zet u:

 • notities van alle contacten die u heeft met de patiënt
 • notities van alle afleveringen  van stomamateriaal (inclusief kopie van de getuigschriften van aflevering)
 • Een kopie van de voorschriften

Ook andere zorgverleners kunnen hierin notities maken over de behandeling van de patiënt (bvb. over aspecten van de behandeling, het materiaal, etc.). Zo bevorderen we de informatie-uitwisseling tussen alle betrokken zorgverleners.
Het stomakaftje zorgt ervoor dat de situatie van de patiënt altijd correct wordt opgevolgd en het verzekert een aangepaste zorg aan hun noden.

De aflevering van het stomamateriaal

In samenspraak met de patiënt bestelt u voor hen materiaal. We vergoeden het als het voorkomt op onze lijst van vergoede producten.

Er zijn ook vaste regels in verband met het afleveren van stomamateriaal:

 • U levert het materiaal persoonlijk af.
 • U maakt een getuigschrift van aflevering in tweevoud (één voor het stomakaftje en één voor het ziekenfonds). Bij een eerste aflevering, moet u binnen 40 dagen volgende zaken naar het ziekenfonds sturen
  • het voorschrift
  • Een getuigschrift van eerste aflevering
 • U mag per aflevering maximum materiaal voor 3 maanden afleveren.

Contacten

Reglementering bandagisten

Heeft u inhoudelijke vragen over de overeenkomst of over de nomenclatuur, contacteer dan onze medewerkers van de medische directie:

E-mail: meddev@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2/739.70.99 (call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u.
Dinsdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Briefwisseling:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Overeenkomstencommissie Bandagisten
Galileelaan 5/01
1210 Brussel