print

2 markante feiten van ons Fonds voor de medische ongevallen in 2015

Uitbreiding van het netwerk van experten en verdere ontwikkeling van het team: 2 markante feiten van ons Fonds voor de medische ongevallen in 2015.

focus image
Uitbreiding van het netwerk van experten en verdere ontwikkeling van het team: 2 markante feiten van ons Fonds voor de medische ongevallen in 2015.


 

Uitbreiding van het netwerk van experten

In dossiers van het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) is vaak het advies nodig van diverse experten. In 2015 hebben wij overheidsopdrachten uitgeschreven voor de uitbreiding van ons expertennetwerk, meer bepaald voor anesthesisten, artsen-coördinatoren, oogartsen, neurologen en gynaecologen. Die opdrachten zijn ondertussen gegund. Het FMO kan ondertussen dus een beroep doen op de nieuwe experten.

Verdere ontwikkeling van het team

Het FMO is een dienst die nog in volle ontwikkeling is. In de loop van 2015 werd het team versterkt dankzij verschillende aanwervingen (onder andere juristen en dossierbeheerders).

Eind 2015 kreeg het FMO ook een eigen directeur, die instaat voor het dagelijks bestuur. Een nieuwe belangrijke stap voor de dienst, die sinds de opstart in 2012 rechtstreeks onder de leiding stond van de administrateur-generaal en zijn adjunct.