print

3 markante feiten van de Dienst voor uitkeringen in 2015

Een nieuw getuigschrift voor aangifte van arbeidsongeschiktheid, een gecertificeerde opleiding ‘Disability management’ en een nieuw studieprogramma van het Kenniscentrum voor arbeidsongeschiktheid: 3 punten waar de Dienst voor uitkeringen in 2015 zijn aandacht op gericht heeft.

focus image
Een nieuw getuigschrift voor aangifte van arbeidsongeschiktheid, een gecertificeerde opleiding ‘Disability management’ en een nieuw studieprogramma van het Kenniscentrum voor arbeidsongeschiktheid: 3 punten waar de Dienst voor uitkeringen in 2015 zijn aandacht op gericht heeft.
 

Nieuw getuigschrift voor aangifte van arbeidsongeschiktheid

Werknemers, werklozen of zelfstandigen die door een ziekte of ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval) niet meer kunnen werken, kunnen recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hiervoor moeten ze aangifte doen van hun arbeidsongeschiktheid bij de adviserend arts van hun ziekenfonds. Het is de behandelend arts die het getuigschrift moet invullen.

Onze Dienst voor uitkeringen heeft in 2015 de aanpassing aan het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid gecoördineerd.
De belangrijkste nieuwigheden zijn:

  • De behandelend arts vermeldt niet alleen de begindatum, maar ook de einddatum van de ongeschiktheid.
  • Het is mogelijk om de sociale en professionele situatie van de patiënt uitgebreider te omschrijven.
  • De adviserend arts en de behandelend arts wisselen hun contactgegevens uit, met het oog op een meer intensieve samenwerking.

Gecertificeerde opleiding ‘Disability management’

In 2014 kregen wij een licentie van het Canadese National Institute for Disability Mangement and Research (NIDMAR) voor de organisatie van een gecertificeerde opleiding ‘Disability management’.

Onze Dienst voor uitkeringen heeft in 2015 een pilootopleiding op touw gezet. Via een overheidsopdracht hebben wij een multidisciplinair team van lesgevers aangesteld. De lesgevers hebben zowel praktische ervaring als wetenschappelijke kennis binnen de domeinen van de geneeskunde, psychologie, ergonomie, ergotherapie, rechten en human resources.

Dat pilootproject kende een enorm succes in 2016, aangezien alle beschikbare plaatsen
onmiddellijk waren ingevuld door een uiteenlopend publiek van adviserend artsen, arbeidsartsen, jobcoaches, mensen uit de human ressources, enz.

Nieuw studieprogramma van het Kenniscentrum voor arbeidsongeschiktheid

In 2015 heeft het Kenniscentrum voor arbeidsongeschiktheid verschillende nieuwe studies afgerond. Onze Dienst voor uitkeringen en externe partners hebben die studies uitgevoerd.

De klemtoon ligt vooral op statistische gegevens en op socioprofessionele re-integratie van specifieke doelgroepen, zoals mensen met chronische pijn en psychische stoornissen.

In 2015 hebben we ook een nieuw studieprogramma ontwikkeld voor 2016 en werken we samen met steeds meer nieuwe partners, zelfs op internationaal niveau.