print

Zorgtraject diabetes type 2: diabeteseducatie in de eerste lijn

Educatie is een essentieel onderdeel van het zorgtraject diabetes type 2. Patiënten krijgen zo inzicht in hun ziekte en hoe ze er het best mee kunnen omgaan.

Wie kan diabeteseducatie in de eerste lijn geven, hoeveel sessies betalen we terug en wie heeft er recht op?

Op deze pagina:


​Wie kan diabeteseducatie in de eerste lijn geven?

Diabeteseductie in de 1ste lijn kan gegeven worden door:

 • verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid in diabetologie

OF

 • verpleegkundigen, diëtisten, podologen of kinesisten die een bijkomende opleiding diabeteseducatie gevolgd hebben.

Meer info over de erkenningsvoorwaarden voor diabeteseducatoren.

Hoeveel sessies betalen we terug?

Elke patiënt heeft recht op:

 • een reeks van 5 verstrekkingen diabeteseducatie per kalenderjaar
  • Minstens een van deze verstrekkingen moet thuis bij de patiënt gebeuren.

 • eenmalig 5 bijkomende verstrekkingen,
  • op voorwaarde dat minstens 1 sessie uit de eerste reeks sessies aan huis werd gegeven.
  • gedurende het kalenderjaar van de eerste reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.

Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepszitting krijgen.

We betalen deze diabeteseducatie volledig terug.

Wie heeft er recht op?

We betalen deze sessies terug voor elke patiënt ongeacht of die in het verleden al educatie ontving via een gespecialiseerd centrum of educatie tot zelfzorg via referentieverpleegkundigen.

Een patiënt die verblijft in een woonzorgcentrum of een gemeenschappelijke verblijfplaats heeft geen recht op terugbetaling van deze verstrekkingen, ongeacht of de patiënt daar zijn domicilie heeft of niet.

Ook een patiënt die nog geen zorgtraject gesloten heeft, heeft recht op educatieverstrekkingen als het zorgtraject maximum 3 maanden na datum van het voorschrift van de educatieverstrekkingen in werking treedt.

Waar vinden de sessies plaats?

De educatie mag gebeuren:

 • individueel bij de patiënt thuis (½ u)
 • individueel in de praktijkruimte (½ u)
 • in groep (een groepszitting duurt minimum 2 uur voor maximum 10 deelnemers)

Een combinatie van individuele en groepssessies behoort tot de mogelijkheden.

De groepszittingen mogen niet worden verricht in een fitnesszaal, in een dagverzorgingscentrum voor bejaarden of in een centrum voor dagverzorging.

Welke nomenclatuurcodes aanrekenen?

De nomenclatuurcodes die u als diabeteseducator voor deze verstrekkingen kan aanrekenen zijn verschillend naargelang de plaats waar u ze verricht:

 • 794415 voor diabeteseducatie in de praktijkkamer
 • 794430 voor diabeteseducatie thuis bij de patiënt
 • 794452 voor een groepszitting diabeteseducatie

Contacten

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)