print

De voorwaarden om een zorgtraject diabetes type 2 te volgen

Het zorgtraject diabetes type 2 verbetert de aanpak van deze chronische ziekte. Niet alle patiënten met diabetes type 2 kunnen een zorgtraject volgen. Wat zijn de voorwaarden?

Op deze pagina:


Wat zijn de medische voorwaarden?

De patiënt moet:

 • een insulinebehandeling met 1 of 2 insuline-injecties per dag volgen

OF

 • onvoldoende resultaten hebben bij een behandeling met tabletten, waardoor een insulinebehandeling te overwegen valt (patiënten die een behandeling met incretinemimetica starten of volgen beantwoorden hieraan)

EN

 • in staat zijn op raadpleging te gaan

De patiënt mag niet:

 • zwanger zijn (of een zwangerschapswens hebben)
 • lijden aan diabetes type 1

Wat zijn de niet-medische voorwaarden?

De patiënt moet:

 • een zorgtrajectcontract ondertekenen naar aanleiding van een raadpleging bij zijn huisarts en zijn specialist
 • zijn globaal medisch dossier laten beheren door zijn huisarts
 • ten minste 2 contacten (raadpleging of bezoek) per jaar met zijn huisarts hebben
 • ten minste 1 maal per jaar zijn specialist raadplegen
  Let op: Als de patiënt in de loop van zijn zorgtraject gehospitaliseerd werd, dan komt een toezichtshonorarium gefactureerd door een specialist tijdens die hospitalisatie ook in aanmerking als raadpleging bij de specialist.

Het is niet nodig dat de patiënt al een globaal medisch dossier (GDM) heeft vooraleer hij een zorgtraject kan afsluiten. In dat geval moet hij ten laatste in het jaar nadat het zorgtraject aanvangt een GMD laten openen door zijn huisarts.

Opgelet! Als de patiënt verandert van huisarts, en hij heeft al een GMD bij zijn vorige huisarts, dan kan hij slechts een GMD bij zijn nieuwe huisarts openen vanaf 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de start van het zorgtraject.

Het ziekenfonds controleert deze niet-medische voorwaarden elk jaar:

 • op basis van een referentieperiode van 12 maanden voor de contacten met de huisarts
 • op basis van een referentieperiode van 18 maanden voor de raadpleging bij de specialist, het houdt ook rekening met de 6 maanden die volgen op de verjaardatum

Wat als de patiënt in een woonzorgcentrum verblijft?

Een patiënt die niet in staat is om op raadpleging te gaan (= een van de medische voorwaarden) omdat hij in een woonzorgcentrum verblijft, kan toch in aanmerking komen voor een zorgtraject als hij:

 • beantwoordt aan de overige medische criteria
 • beantwoordt aan de niet-medische criteria

Wat als de patiënt in de loop van het zorgtraject start met begeleiding in een gespecialiseerd centrum?

Wanneer een patiënt tijdens zijn zorgtraject in aanmerking komt voor begeleiding in een gespecialiseerd centrum en hiermee start, blijft het zorgtraject doorlopen zolang hij aan de voorwaarden voldoet.

Wat zijn de gevolgen hiervan?

 • De patiënt behoudt zijn voordelen
 • De huisarts blijft een honorarium ontvangen
 • De specialist ontvangt geen honorarium meer

 

Meer informatie

Contacten

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)