print

Zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie

De zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie verbeteren de aanpak van deze chronische ziekten.
U vindt hier heel wat info over de trajecten op maat van de patiënt.

Op deze pagina:

Wat is een zorgtraject voor diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie?

Een zorgtraject diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een van deze chronische ziekten.

Een zorgtraject vertrekt altijd van een samenwerking tussen patiënt, huisarts en specialist. Zij werken samen aan de gezondheid van de patiënt door een concreet zorgplan uit te werken dat de verdere evolutie van de ziekte moet vertragen. De persoonlijke doelstellingen van de patiënt zijn daarbij een leidraad.

Wat zijn de voordelen van deze zorgtrajecten?

Het zorgtraject is een pad naar een langer en gezonder leven.
Concreet kan de patiënt daarbij in de eerste plaats rekenen op kwaliteitsvolle zorg, maar ook op het volgende:

 • De volledige terugbetaling, en dat tijdens de hele duur van het zorgtraject, van de officiële tarieven voor raadplegingen bij:
  1. zijn huisarts (of andere huisartsen van zijn huisartsengroepering): Dit geldt enkel voor raadplegingen, bij huisbezoeken moeten patiënten wel nog het remgeld betalen.
  2. de specialist van zijn ziekte (of andere specialist van zijn team):
   • Voor het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie is dat een nefroloog of een internist   die in een erkend dialysecentrum werkt.
   • Voor het zorgtraject diabetes is dat een endocrino-diabetoloog of een internist  die in een gespecialiseerd centrum werkt.
  3. indien nodig ook bij een diabeteseducator

Let op: Als de arts een supplement vraagt omdat hij niet geconventioneerd is, dan betaalt de patiënt zelf dat supplement, want dat is niet terugbetaald. Via de webtoepassing Een zorgverlener zoeken kunt u opzoeken of een arts al dan niet geconventioneerd is.

 • De terugbetaling van raadplegingen bij een diëtist en podoloog op voorschrift van een arts. 
  Sinds 1 januari 2024 vergoeden we patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 volledig voor raadplegingen bij een diëtist en podoloog.
  Patiënten met een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie betalen wel nog remgeld voor raadplegingen bij een diëtist.
 • Alle nodige informatie om de ziekte zo goed mogelijk aan te pakken (gezonde levensstijl, geneesmiddelen, regelmatige medische controle, enz.) door middel van een persoonlijk zorgplan diabetes type 2 of zorgplan chronische nierinsufficiëntie.
 • Toegang tot specifiek medisch materiaal en tegemoetkoming in de prijs daarvan (bv. bij chronische nierinsufficiëntie: gevalideerde bloeddrukmeter voorgeschreven door de huisarts en afgeleverd door een apotheker of erkende leverancier.
 • Om patiënten met een zorgtraject diabetes type 2 aan te moedigen om regelmatig naar de tandarts te gaan, hoeven ze geen remgeld meer te betalen voor hun jaarlijkse tandartscontrole. Let op: als de tandarts een supplement vraagt omdat hij niet geconventioneerd is, dan betaalt de patiënt zelf dat supplement, want dat is niet terugbetaald. Via de webtoepassing Een zorgverlener zoeken kunt u opzoeken of een arts al dan niet geconventioneerd is.

Wat zijn de voorwaarden om deze zorgtrajecten te volgen?

Niet alle patiënten met diabetes type 2 of chronische nierinsufficiëntie kunnen een zorgtraject volgen. Zij moeten aan een reeks medische en andere voorwaarden voldoen.

Wanneer starten deze zorgtrajecten?

Een zorgtraject kan pas starten na ondertekening van een zorgtrajectcontract. Dat is een document dat zowel de patiënt als de huisarts en de specialist moeten ondertekenen. Er bestaan modelcontracten om een zorgtraject te starten.

Na de ondertekening gebeurt het volgende:

 • De huisarts stuurt een kopie van het getekende contract naar het ziekenfonds van de patiënt.
 • De adviserend arts van het ziekenfonds laat aan de patiënt, de huisarts en de specialist weten wanneer het contract start. Dat gebeurt normaal gezien op de dag dat het ziekenfonds de kopie van het contract ontvangt.

Let op: De patiënt is volledig vrij om te bepalen of en op welk ogenblik hij een zorgtraject start. De beslissing zal in de meeste gevallen het resultaat zijn van een gesprek tussen de patiënt en zijn huisarts of specialist.

Wanneer stoppen deze zorgcontracten?

Door de patiënt:

Het is erg belangrijk dat de patiënt alle voorwaarden van zijn zorgtrajectcontract goed naleeft. Doet hij dat niet, dan is er een verplichte beëindiging van het contract, waardoor hij de voordelen die ermee gepaard gaan, verliest. Het ziekenfonds brengt de patiënt dan schriftelijk op de hoogte van de stopzetting van het zorgtraject. Indien gewenst kan de patiënt daarna wel weer een nieuw contract afsluiten.

De patiënt kan ook van huisarts of specialist veranderen in de loop van een zorgtraject. In dat geval moeten de patiënt en de betrokken artsen een nieuw contract ondertekenen. Het oude contract vervalt wanneer het nieuwe in werking treedt.

Door de arts:

Als de arts (de huisarts of specialist) zijn medische praktijk stopzet of zijn verbintenissen ingevolge het zorgtrajectcontract niet meer kan voortzetten, dan moet een andere arts de zorg overnemen via een nieuw contract.

Specifieke info voor zorgverleners

Bent u huisarts of specialist?
Lees meer over uw rol en het honorarium dat u ontvangt voor de zorgtrajecten voor diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie.

Bent u podoloog?
Lees meer over de verstrekkingen die u kan aanrekenen als podoloog in het kader van een zorgtraject diabetes type 2: podologische sessies en/of, als u een erkenning als diabeteseducator hebt, diabeteseducatiesessies.

Bent u diëtist?
Lees meer over:

Bent u apotheker?
Lees meer over het medisch materiaal dat u kan verstrekken voor de zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie.

Bent u kinesitherapeut?
Lees meer over de diabeteseducatiesessies die u kan aanrekenen als kinesitherapeut in het kader van een zorgtraject diabetes type 2 als u een erkenning als diabeteseducator hebt.

Bent u verpleegkundige?
Lees meer over de diabeteseducatiesessies die u kan aanrekenen als verpleegkundige in het kader van een zorgtraject diabetes type 2 als u een erkenning als diabeteseducator hebt.

Contacten

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)