print

Zorgtraject diabetes type 2: diabeteseducatie in de tweede lijn

Educatie is een essentieel onderdeel van het zorgtraject diabetes. Patiënten krijgen zo inzicht in hun ziekte en hoe ze er het best mee kunnen omgaan.

Diabeteseducatie in de 2e lijn gebeurt door de educatoren die werken in een gespecialiseerd centrum voor diabetes.

Op deze pagina:


Wanneer kan de patiënt een beroep doen op een educator uit de 2de lijn?

De huisarts kan educatie voorschrijven via een educator uit een gespecialiseerd centrum in 2 situaties:

  • wanneer het aanbod eerstelijnseducatoren ontoereikend is
  • bij patiënten met een complexe medische toestand bovenop de diabetes: bijvoorbeeld een oncologische aandoening, COPD met frequent wisselende corticoïden, nieuwe diagnose van diabetes na een acuut myocardinfarct, CVA, …

Het voorschrift voor educatie via een gespecialiseerd centrum dekt een periode van 12 maanden. Gedurende deze periode kan een patiënt geen educatie in de eerste lijn krijgen. Na deze periode kan de huisarts opnieuw educatie in 1ste lijn voorschrijven.

De educator is verplicht een verslag op te maken uiterlijk na 12 maanden (of vroeger indien noodzakelijk voor terugbetaling materiaal), dat de huisarts moet bewaren in het globaal medisch dossier (GMD).

We betalen de diabeteseducatie volledig terug.

Waar kan de patiënt diabeteseducatie in de 2de lijn volgen?

Patiënten die binnen hun zorgtraject diabeteseducatie in de 2de lijn krijgen voorgeschreven, kunnen terecht bij een van de gespecialiseerde centra.

Contacten

Zorgtrajecten

E-mail: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be

​Dienst geneeskundige verzorging, Directie Research, development and quality (RDQ)