print

Terugbetaling van medische verstrekkingen of medische hulpmiddelen via Qermid

De zorgverzekering vergoedt bepaalde medische verstrekkingen of bepaalde medische hulpmiddelen pas nadat u gegevens hebt geregistreerd. De terugbetaling van deze verstrekkingen of medische hulpmiddelen is dus ondergeschikt aan de registratie van gegevens.

Om de registratie van deze gegevens en dus de terugbetaling  te vergemakkelijken en versnellen, zijn verschillende elektronische registers verschenen, onder de naam Qermid (Quality Electronic Registration of Medical acts, Implants and Devices).

Op deze pagina:

​Wat zijn de doelen en voordelen van de Qermid-registers?

Concreet laten de Qermid-registers toe dat: het ziekenhuis de patiëntgegevens kan registreren: persoonlijke, medische en, als dat van toepassing is, materiële gegevens.

De voordelen die de Qermid-registers bieden zijn:

  • het afschaffen van de papieren documenten
  • het correct en efficiënter behandelen van de aanvragen tot terugbetaling waarvoor een akkoord van het College van artsen-directeurs of de adviserend-arts van de mutualiteit vereist is
  • gegevens te verzamelen om toe te zien op de toepassing van de wet en om medische technologieën te analyseren en evalueren.
     

Welke verstrekkingen registreert u en in welke Qermid-registers?

Twee ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor de huidige registers: Healthdata en Bewell Innovations.

Deze tabel toont alle huidige registers. Deze zal worden bijgewerkt telkens wanneer de medische directie van het RIZIV een nieuw register aanmaakt.

Betrokken implantaatNaam van het registerWettelijke basisImplantatie- periode van toepassingRegistratie- periode van toepassingOntwik-
kelaar
Registratie-code in de elektronische facturatie
Implanteerbare hartdefibrillatorenDefibrillatorenRevalidatie- overeenkomstVan
01.01.2010
t.e.m. 31.12.2023
 SmalsJa
Vanaf
01.01.2024
 HD 2.0Neen
Implanteerbare hartstimulatoren en resynchronisatie-hartstimulatorenPacemakersLijst van verstrek- kingen,
F-§01
Van
01.01.2011
t.e.m. 30.11.2018
 SmalsJa
Van
01.12.2018
t.e.m.
31.03.2023
HD 1.0Ja
 Vanaf
01.04.2023
HD 2.0Neen
Aorta-, iliacale en thoracale endoprothesenEndoprothesen

Lijst van verstrek- kingen,
G-§04

Nomenclatuur van gezondheid-sprestaties,
artikel 34 § 1er

Van
01.07.2011
t.e.m.
30.11.2019
 SmalsJa
Coronaire dilataties met of zonder plaatsing van stentCoronaire stentsLijst van verstrekk- ingen,
F-§05
Van
01.03.2012
t.e.m. 31.05.2019
 SmalsJa
Coronaire angioplastiekVan
01.06.2019
t.e.m.
31.03.2023
HD 1.0Ja, zie facturatie-instructies voor ziekenhuizen die gebruik maken van S2S
 Vanaf
01.04.2023
HD 2.0Neen
Heup- en kniegewrichts-prothesenOrthoprideLijst van verstrek- kingen,
L-§09
Van
01.07.2014
t.e.m.
28.02.2023
SmalsJa
Gewrichtprothesen van de heup, de knie en de totale femur Vanaf
01.03.2023
HD 2.0Neen
Implantaten die de verankering van een externe prothese toelatenAmputatieLijst van verstrek- kingen,
L-§29
Van
01.02.2017 t.e.m. 30.09.2023
 HD 1.0Ja
Implanteerbare netjes voor herstel van prolaps, voor plaatsing langs vaginale wegProlapsLijst van verstrek- kingen,
H-§04
Van
01.06.2017
t.e.m. 31.12.2023
 HD 1.0Ja
Neurostimulatoren in geval van chronische pijnNeuroPainLijst van verstrek- kingen,
B-§02
Vanaf
01.01.2018
 BeWell Innova-
tions
Ja
Predictive tests for a therapeutic responsePITTERArtikel 33ter en hoofdstuk VIIIVan
01.07.2019
t.e.m. 31.08.2023
 HD 1.0Ja, zie facturatie-instructies voor specificiteiten
 Vanaf 01.09.2023HD 2.0Neen
Implanteerbare sensor voor de continue meting glucoseniveauImplantable CGMLijst van verstrek- kingen,
M-§01

Van
01.10.2019 t.e.m. 31.10.2023

 HD 1.0Ja
Endobronchiale éénrichtingsklepEndobronchiale klepLijst van verstrek- kingen,
I-§02
Vanaf
01.02.2020
(jaarlijks register)
 HD 2.0Neen
Spine chirurgieSpine chirurgieNomenclatuur van gezondheids-prestaties,
artikel 14 n)
Vanaf
01.01.2023
 HD 2.0Neen
HartkleppenHartkleppenLijst van verstrek- kingen,
F-§09
Vanaf
01.05.2023
 HD 2.0Neen
Materiaal voor ventrikel-ondersteuningMateriaal voor ventrikel-ondersteuningLijst van verstrek- kingen,
F-§25
Vanaf
01.11.2023 (jaarlijks register)
 HD 2.0Neen

 

Hierbij een overzicht van de registratiecodes.

Overgangsbepalingen voor registers bij Healthdata

Naar aanleiding van meerdere problemen bij de ziekenhuizen met de registers v2 bij Healthdata.be zijn overgangsbepalingen van toepassing tot en met 31 augustus 2024. Deze overgangsbepalingen hebben betrekking op de registers Spine chirurgie, Orthopride, Pacemakers, Coronaire angioplastiek en Hartkleppen. Voor deze registers moet er dus voor verstrekkingen/implantaties vanaf 1 september 2024 opnieuw geregistreerd worden voor er gefactureerd mag worden. Ten laatste op 31 december 2024 moet de backlog (d.w.z. de ontbrekende registraties van verstrekkingen/implantaties vanaf de start van de desbetreffende registers t.e.m. 31 augustus 2024) in orde worden gebracht. 

De verplichte registratie in het register Coronaire Angioplastiek zal worden afgeschaft op een nog nader te bepalen datum. In afwachting daarvan blijven de overgangsmaatregelen voor dit register van kracht tot de datum dat de verplichte registratie wordt afgeschaft. Het zal niet nodig zijn om de achterstand (backlog) in te halen.

Modaliteiten voor registratie en overdracht

Elk Qermid-register heeft zijn eigen modaliteiten, waarin de manier om zich aan te loggen, te registreren, te valideren en de gegevens te corrigeren wordt uitgelegd,  alsook de manier waarop deze worden overgedragen naar de verschillende actoren.

Modaliteiten voor het registreren en overdragen van gegevens betreft medische verstrekkingen en/of medische hulpmiddelen.

Toegang voor de wetenschappelijke verenigingen

In toepassing van de GDPR-regelgeving moet u, als wetenschappelijke vereniging, een aantal algemene principes respecteren bij de toegang tot gepseudonimiseerde gegevens in de registers voor de evaluatie van verstrekkingen en bij het gebruik van de resultaten uit de registers Healthdata / Neuropain in communicaties of publicaties.

Hierna vindt u die algemene principes en het aanmeldingsformulier bij publicatie / presentatie van resultaten uit de registers Healthdata / Neuropain dat u voor elke communicatie of publicatie indient via e-mail via implant@riziv-inami.fgov.be:

 

Contacten

Afdeling implantaten - Registratie via Qermid

E-mail: qermid@riziv-inami.fgov.be

Healthdata-registers

Internetpagina: https://support.healthdata.be

e-mail: support.healthdata@sciensano.be

Telefoon: 02/793.01.42

Smals-registers

Internetpagina: https://www.ehealth.fgov.be

E-mail: support@ehealth.fgov.be

Telefoon: 02/788.51.55, van 7u tot 20u (van maandag tot vrijdag)

Bewell Innovations-register

Internetpagina: http://www.bewellinnovations.com

e-mail: support@bewellinnovations.com

Telefoon: 03/870.46.31