Terugbetaling van medische verstrekkingen of medische hulpmiddelen via Qermid

De zorgverzekering vergoedt bepaalde medische verstrekkingen of bepaalde medische hulpmiddelen pas nadat u gegevens hebt geregistreerd. De terugbetaling van deze verstrekkingen of medische hulpmiddelen is dus ondergeschikt aan de registratie van gegevens.

Om de registratie van deze gegevens en dus de terugbetaling  te vergemakkelijken en versnellen, zijn verschillende elektronische registers verschenen, onder de naam Qermid (Quality Electronic Registration of Medical acts, Implants and Devices).


Wat zijn de doelen en voordelen van de Qermid-registers?

Concreet laten de Qermid-registers toe dat:

  • het ziekenhuis de patiëntgegevens kan registreren: persoonlijke, medische en, waar van toepassing, materiële gegevens
  • het College van artsen-directeurs de vergoedingsbeslissing kan vastleggen en doorsturen naar andere belanghebbenden.

De voordelen die de Qermid-registers bieden zijn:

  • het afschaffen van de papieren documenten
  • het correct en efficiënter behandelen van de aanvragen tot terugbetaling waarvoor een akkoord van het College van artsen-directeurs of de adviserend-arts van de mutualiteit vereist is
  • gegevens te verzamelen om toe te zien op de toepassing van de wet en om medische technologieën te analyseren en evalueren.

Welke verstrekkingen registreert u en in welke Qermid-registers?

Drie ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor de huidige registers: Smals, Healthdata en Bewell Innovations.
Healthdata zal vanaf nu alle nieuwe, door het RIZIV gefinancierde registers ontwikkelen en alle door Smals en Bewell Innovations ontwikkelde registers zullen in de komende jaren naar Healthdata worden overgedragen.

Deze tabel toont alle huidige registers. Deze zal worden bijgewerkt telkens wanneer de medische directie van het RIZIV een nieuw register aanmaakt

Betrokken implantaat

Naam van
het register

Wettelijke
basis

Implantatie-
periode van toepassing

Registratie-
periode van toepassing

Ontwikkelaar

Implanteerbare
hartdefibrillatoren

Defibrillatoren

Revalidatie-
overeenkomst

Van 01.01.2010 t.e.m.
30.06.2023

 

Smals

Vanaf 01.07.2023

 

Healthdata 2.0

Implanteerbare hartstimulatoren
en
resynchronisatie-hartstimulatoren

Pacemakers

Lijst van
verstrekkingen
,
F-§01

Van 01.01.2011 t.e.m.
30.11.2018

 

Smals

Van 01.12.2018 t.e.m. 31.03.2023

 

Healthdata 1.0

 

Vanaf 01.04.2023

Healthdata 2.0

Aorta-, iliacale en thoracale
endoprothesen

Endoprothesen

Lijst van
verstrekkingen
,
G-§04
 
Nomenclatuur van
gezondheidsprestaties
,
artikel 34 § 1er

Van 01.07.2011 tot t.e.m. 30.11.2019

 

Smals

Coronaire dilataties met of
zonder plaatsing van stent ​

Coronaire stents ​

Lijst van
verstrekkingen
,
F-§05 ​

Van 01.03.2012 t.e.m. 31.05.2019

 

Smals

Coronaire angioplastiek

Van 01.06.2019

t.e.m. 31.03.2023

Healthdata 1.0

 

Vanaf 01.04.2023

Healthdata 2.0

Heup- en
kniegewrichts-prothesen

Orthopride

Lijst van
verstrekkingen
,
L-§09

Vanaf Van 01.07.2014

t.e.m. 28.02.2023

Smals

Gewrichtprothesen van de heup, de knie en de totale femur

 

Vanaf 01.03.2023

Healthdata 2.0

Implantaten die de verankering van  een externe prothese
toelaten

Amputatie

Lijst van
verstrekkingen
,
L-§29

Vanaf 01.02.2017

 

Healthdata 1.0

Implanteerbare netjes voor
herstel van prolaps, voor
plaatsing langs
vaginale weg

Prolaps

Lijst van
verstrekkingen
,
H-§04

Vanaf 01.06.2017

 

Healthdata 1.0

Neurostimulatoren in geval van
chronische pijn

NeuroPain

Lijst van
verstrekkingen
,
B-§02

Vanaf 01.01.2018

 

BeWell Innovations

Predictive tests for a therapeutic response

PITTER

Artikel 33ter en hoofdstuk VIII

Van 01.07.2019 t.e.m. 30.06.2023

 

Healthdata 1.0

Vanaf 01.07.2023

 

Healthdata 2.0

​Implanteerbare sensor voor de continue meting glucoseniveau

​Implantable-CGM Implantable CGM

​Lijst van
verstrekkingen
,
M-§01

​Vanaf 01.10.2019

 

​Healthdata 1.0

Endobronchiale éénrichtingsklep

Endobronchiale klep

​Lijst van
verstrekkingen
,
I-§02

Vanaf 01.02.2020 (jaarlijks register)

 

Healthdata 2.0

Spine chirurgie

Spine chirurgie

Nomenclatuur van
gezondheidsprestaties
,
artikel 14 n)

Vanaf 01.01.2023

 

Healthdata 2.0

Hartkleppen

Hartkleppen

​Lijst van
verstrekkingen
,
F-§09

Vanaf 01.05.2023

 

Healthdata 2.0

Materiaal voor ventrikel-ondersteuning

Materiaal voor ventrikel-ondersteuning

​Lijst van
verstrekkingen
,
F-§25

Vanaf 01.07.2023 (onder voorbehoud)

 

Healthdata 2.0

 

Modaliteiten voor registratie en overdracht

Elk Qermid-register heeft zijn eigen modaliteiten, waarin de manier om zich aan te loggen, te registreren, te valideren en de gegevens te corrigeren wordt uitgelegd,  alsook de manier waarop deze worden overgedragen naar de verschillende actoren.

Modaliteiten voor het registreren en overdragen van gegevens betreft medische verstrekkingen en/of medische hulpmiddelen.

Contacten

 

Laatst aangepast op 01 februari 2023