print

“Datamining”-website verzamelt meer dan 550 indicatoren over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België

In samenwerking met het RIZIV heeft de FOD Werkgelegenheid (WASO) een website gelanceerd die de meeste Belgische gegevens over beroepsrisico's en arbeidsomstandigheden centraliseert. De website brengt de gegevens uit verschillende bronnen samen en stelt ze digitaal ter beschikking van een zo groot mogelijk aantal belanghebbenden (politieke besluitvormers, sociale partners, deskundigen, bedrijven).

Een belangrijk instrument om het beleid aan te passen om duurzaam werk gedurende de hele loopbaan te garanderen.

Op deze pagina:

Welke gegevens vindt u er?

De site presenteert meer dan 550 indicatoren die zijn onderverdeeld in drie hoofdthema’s over beroepsrisico’s:

  • blootstelling aan gevaren: organisatie van het werk, inhoud van het werk, omstandigheden, …
  • gevolgen en schade: ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, work-life balance, …
  • preventie: risicobeheer, gezondheids- en veiligheidsopleidingen, inspectie, …

Deze indicatoren worden gepresenteerd in de vorm van interactieve grafieken, zodat gebruikers ze gemakkelijk kunnen bekijken met behulp van verschillende filters (geslacht, leeftijd, activiteitensector, jaar).

De gegevens zijn afkomstig van verschillende bronnen (bv. socialezekerheidsinstellingen, externe preventiediensten, sociale secretariaten, specifieke enquêtes).

Waarom zijn deze gegevens belangrijk?

Het is belangrijk om in België over gegevens te beschikken die toelaten om de evolutie van beroepsrisico's en arbeidsomstandigheden op te volgen. Het verkrijgen van een globaal, gemeenschappelijk en digitaal overzicht van deze gegevens zal de actoren van het welzijn op het werk in staat stellen om het beleid en de te nemen maatregelen beter af te stemmen op zowel sensibilisering als preventie. De uitdaging is om duurzame arbeidsomstandigheden te garanderen die de fysieke en mentale gezondheid van werknemers gedurende hun hele loopbaan beschermen.

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Belgisch nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV).

Ga naar de Datamining website

Publicatiedatum
16-05-2024
Publicatietype
Statistiek
Thema's
Arbeidsongeschiktheid

Contacten

Dienst uitkeringen - Directie financiën en statistieken

Tel: +32(0)2 739 76 83

E-mail: finstat@riziv-inami.fgov.be