print

Statistieken van de uitkeringen over 2015

U vindt hier de statistieken 2015 van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, socio-professionele re-integratie en moederschapsbescherming.

Op deze pagina:

 

Primaire arbeidsongeschiktheid in 2015

Dit zijn statistieken over werknemers in de privésector, werklozen en zelfstandigen die minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt zijn (primaire arbeidsongeschiktheid).
Indien een persoon na één jaar nog altijd arbeidsongeschikt erkend is, zal hij intreden in de “periode van invaliditeit”. Deze cijfers betreffen echter niet de personen erkend als invalide.

Invaliditeit in 2015

Dit zijn statistieken over werknemers in de privésector, werklozen en zelfstandigen die meer dan 1 jaar arbeidsongeschikt zijn (“periode van invaliditeit”) en die als invalide erkend zijn door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit.


Moederschapsbescherming in 2015

Dit zijn statistieken over de uitgekeerde bedragen in het kader van de moederschapsbescherming van werknemers, werklozen  en zelfstandigen.

 

Contacten

Dienst uitkeringen - Directie financiën en statistieken

Tel: +32(0)2 739 76 83

E-mail: finstat@riziv-inami.fgov.be