print

Statistieken over personen aangesloten bij een ziekenfonds (ledentallen)

U kunt statistieken aanvragen over de personen die bij een ziekenfonds aangesloten zijn om recht te kunnen hebben op tegemoetkomingen of uitkeringen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in België.

Op deze pagina:

 

Welke statistieken kunt u aanvragen?

Er zijn statistieken over de volgende waarden:

 • de aansluiting bij een verzekeringsinstelling/ziekenfonds
 • een aantal persoonskenmerken (leeftijd, geslacht, enz.)
 • de verzekerbaarheidstoestand: de wijze waarop de rechthebbenden toegang hebben tot de verzekering:
  • In welke hoedanigheid hebben ze recht, bijvoorbeeld als gerechtigde (werknemer, zelfstandige, gepensioneerde, enz..) of als persoon ten laste?
  • Hoe uitgebreid is hun recht, hebben ze bijvoorbeeld recht op verhoogde tegemoetkoming of niet?

Beschrijving van de waarden (p. 12-29)

Hoe kunt u statistieken aanvragen?

Dat kan op 2 wijzen, in functie van het soort statistieken dat u wenst.

 • Wilt u basisstatistieken aanvragen?

Basisstatistieken zijn cijfergegevens over de belangrijkste kenmerken van de personen die aangesloten zijn. Ze geven basisinformatie over het aantal aangeslotenen, de hoedanigheid waarin ze aangesloten zijn en over de uitgebreidheid van hun recht.

Gebruik de webtoepassing voor statistieken over personen aangesloten bij een ziekenfonds.

 • Wilt u specifieke statistieken aanvragen, die niet via de webtoepassing beschikbaar zijn?

Stuur een mail naar dac-acces@riziv.fgov.be.

In welk formaat kunt u statistieken aanvragen?

Meerdere formaten zijn beschikbaar.

 • Als u basisstatistieken aanvraagt, dan krijgt u de gegevens via de webtoepassing op uw scherm te zien (HTML-tabel), maar u kunt de gegevens ook laten weergeven in PDF-, CVS- en Excel-formaat.
 • Als u specifieke statistieken aanvraagt, dan krijgt u de gegevens standaard in Excel. Als u een ander formaat wilt (bijvoorbeeld PDF- of CVS-formaat), dan moet u dat vermelden in uw mail.

Herkomst van de statistieken?

De gegevens komen als volgt in de webtoepassing terecht:

 1. Elke verzekeringsinstelling stuurt ons 2 keer per jaar een geanonimiseerd bestand met gegevens over de personen die bij hen aangesloten zijn op 30 juni en op 31 december van dat jaar.
 2. Wij voeren een aantal controles uit.
 3. Wij voegen de bestanden van de verzekeringsinstellingen samen tot één groot bestand: het ‘ledentallenbestand’.
 4. Wij integreren het ‘ledentallenbestand’ in de toepassing.

Contacten

Directie Toegankelijkheidsgegevens - Ledentallen

Tel: +32(0) 2 739 74 26

E-mail: dac-acces@riziv-inami.fgov.be