print

Chronologische tabel van de opeenvolgende aanpassingen van de uitkeringen aan de schommelingen van het gezondheidsindexcijfer

Op deze pagina:

Op deze pagina kan u de chronologische tabel van de opeenvolgende aanpassingen van de uitkeringen  aan de schommelingen van het gezondheidsindexcijfer terugvinden, dewelke alle binnen de sector van de uitkeringen van kracht zijnde barema’s groepeert.

Deze tabel heeft tot doel een globaal overzicht te geven van de bedragen die van toepassing zijn.

Indien u meer gedetailleerde informatie over een bepaalde rubriek wenst te verkrijgen, nodigen we u uit om de internetpagina te raadplegen die aan deze rubriek is gewijd.​

Contacten

Dienst uitkeringen - Directie financiën en statistieken

Tel: +32(0)2 739 76 83

E-mail: finstat@riziv-inami.fgov.be